Framsida av rapporten Barometer 2020, illustrationer om jordbruk, klimat, migration, fred med mera

Barometer

Civilsamhällets granskning av Sveriges politik för global utveckling

2020

Vartannat år granskar en bred grupp av organisationer i CONCORD Sverige politiska beslut på en rad områden och i vilken mån de bidrar till en hållbar global utveckling. Resultatet visar att framsteg gjorts, men det finns flera områden där den förda politiken snarare motverkat en hållbar global utveckling.

Sverige har höga ambitioner om att driva en politik som ska leda till en hållbar global utveckling. I juni lämnade regeringen en proposition för genomförandet av Agenda 2030 där behovet av en samstämmig politik återigen betonades. Men denna rapport, som 28 organisationer i arbetsgrupperna för Agenda 2030 och samstämmighet, Företagande och mänskliga rättigheter samt Migration och utveckling gjort, visar att det finns flera områden där ambitionerna fått stå åt sidan till förmån för andra, kortsiktiga intressen.

Det är främst på politikområdena migration, företagande och mänskliga rättigheter, fred och säkerhet, skatteflykt och jordbruk som kritik riktas mot regeringen. Det finns exempelvis en tydlig konflikt mellan Sveriges roll som medlare i Jemen-konflikten och vapenexporten till parter i samma konflikt.

Rapporten inleds med en övergripande analys med rekommendationer till regering, riksdag och svenska EU-parlamentariker. Därefter granskas följande sex politikområden och mer specifika förslag på politiska åtgärder ges.

  • Fred
  • Migration
  • Jordbruk
  • Klimat
  • Företagande och mänskliga rättigheter
  • Skatt och skuld

Rapporten är framtagen av:

Act Svenska kyrkan, Afrikagrupperna, Amnesty International,
Diakonia, Fair Action, Fairtrade Sverige, FIAN Sverige, ForumCiv, IM, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Islamic Relief Sverige, Latinamerikagrupperna, Life & Peace Institute, LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, Läkare i Världen, Naturskyddsföreningen, Oxfam Sverige, PRO Global, RFSL Ungdom, Rädda barnen, Svalorna Indien Bangladesh, Svenska FN-förbundet, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Svenska missionsrådet, Swedwatch, Union to Union, War Child Sweden och We Effect.