Mini-Barometer 2010, Folkrörelser mäter trycket på Sveriges politik för global utveckling

Barometer

Folkrörelser mäter trycket på Sveriges politik för global utveckling

2010

Den 3 mars 2010 arrangerade CONCORD Sverige och sju av medlemsorganisationerna ett seminarium i riksdagen om EU:s och Sveriges politik för global utveckling och samstämmighetspolitiken. Samtidigt lanserades en så kallad Mini-Barometer där organisationerna mätte trycket på svensk politik för global utveckling (PGU).

Rapporten tar upp klimatfrågan, frågan om kapitalflyktens konsekvenser, vapenexport samt handel och utveckling.

I mars 2010 släppte också regeringen sin PGU-skrivelse.

Om Barometerrapporterna:
Vartannat år tar regeringen fram en skrivelse till riksdagen om hur de har arbetat med Sveriges samstämmighetspolitik, politik för global utveckling (PGU). I samband med detta släpper CONCORD Sverige och våra medlemsorganisationer en rapport som mäter och granskar politiken. Rapporterna har tagits fram sedan 2006 och CONCORD Sverige har samordnat dem sedan 2010.

Rapporten är framtagen av:

Afrikagrupperna; Diakonia; Forum Syd; Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete; Kristna fredsrörelsen och Svenska missionsrådet. Organisationerna är medlemmar i CONCORD Sveriges samstämmighetsarbetsgrupp.

Vid frågor om rapporten, kontakta policychef Peter Sörbom, peter.sorbom@concord.se