Här hittar du våra aktuella nyheter, rapporter, debattartiklar, analyser, och rekommendationer om EU:s och Sveriges bistånd.

Nyheter

8 augusti 2013

Kritik mot kommissionens vurm för privata investeringar

Den 16 juli släppte EU-kommissionen en rapport i serien Accountability Reports om finansiering av utvecklingsinsatser, det som på engelska kallas financing for development. 
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

Nyheter

16 juni 2013

AidWatch ger tips om hur EU kan nå 0,7%-målet till 2015

När biståndsministrarna träffas den 28 maj behöver de visa hur de avser nå det uppsatta biståndsmålet till 2015. Många länder har hamnat ur kurs, men EU har både resurserna och stödet från unionens medborgare för att uppfylla målet visar en ny analys av nätverket AidWatch.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

Nyheter

23 maj 2013

EU minskar biståndet för andra året i följd

Den 3 april släppte OECD-DAC sin årliga statistik över utvecklingsbistånd. Totalt sjönk biståndet med fyra procent från 2011 till 2012. Den pågående finansiella krisen gör att många regeringar skär ned på stödet till fattiga länder.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

Uttalande

21 maj 2013

Brev till biståndsminister Gunilla Carlsson inför Foreign Affairs Council

Vi skriver till dig med anledning av nästa veckas möte i Foreign Affairs Council då Post 2015-processen, EU:s samstämmighetspolitik, resiliens, nutrition, samt EU:s biståndsåtaganden ska diskuteras. Svenska organisationer följer och deltar i arbetet med dessa frågor i nära samarbete med CONCORD Europa. Vi skulle vilja dela med oss av vår syn på de fem agendapunkterna och hoppas att dessa kan bidra till Sveriges position.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #eu:s och sveriges bistånd

Nyheter

13 april 2013

EU minskar biståndet för andra året i följd

För andra året i rad minskar biståndet från de 15 EU-länder som är medlemmar av DAC, och 2012 minskade det med 7,3 procent, från 73,6 miljarder US dollar 2011 till 65 miljarder US dollar 2012.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

Nyheter

9 april 2013

Regeringen fortsätter urholka biståndet

Regeringen fortsätter att urholka det svenska biståndet. I vårbudgeten flyttas 962 miljoner kronor som skulle gått till fattigdomsbekämpning till Migrationsverket.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

Nyheter

8 april 2013

EU:s bistånd vänder uppåt, Sverige över 1%

Biståndsnivåerna i Europa stiger efter två år av nedskärningar, visar statistik från OECD som publicerades på tisdagen. Även Sverige ökade sitt bistånd och ligger nu på 1,02 procent av bruttonationalinkomsten (BNI).
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

Nyheter

18 februari 2013

En stagnerad biståndsbudget för de kommande sju åren

Toppmötet i Bryssel den 7-8 februari mynnade till slut ut i en överenskommelse om EU:s långtidsbudget för 2014-2020. Tyvärr gick EU:s medlemsstaters ledare emot kommissionens tidigare förslag om en rejäl ökning av biståndsbudgeten, men till skillnad från andra delar av EU-budgeten så skonades biståndet från en nedskärning i jämförelse med nuvarande långtidsbudget.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

Nyheter

29 januari 2013

Uppmaning till 0,7-klubben – värna biståndet i budgetförhandlingarna!

Den 7-8 februari möts EU:s ledare igen för att försöka fatta beslut om en gemensam budget för 2014 till 2020. Budgetförhandlingarna havererade i november eftersom man inte kunde komma överens. Stora stötestenar var bland annat jordbruksbudgeten och den totala storleken på budgeten, som Sverige och några andra länder tycker är för stor. 
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

Nyheter

19 december 2012

Ny plattform född i Nairobi

Den 8-9 december i Nairobi i Kenya, föddes den nya globala plattformen för utvecklings- och biståndseffektivitet, CSO Partnership for Development Effectiveness (CPDE). Det är en sammanslagning av två plattformar, Open Forum och BetterAid.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd