Nyhet

5 juli 2018

Engagerad partiutfrågning i Almedalen

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #migration och utveckling

Globala frågor om jämställdhet, Agenda 2030, bistånd, migration och EU:s budget stod i centrum när företrädare för S, M, MP, C, V, L och KD debatterade vid ett fullsatt seminarium i Almedalen. Till grund för utfrågningen var valmanifestet #hjärtavärlden som 41 organisationer tagit fram. Se hela seminariet i efterhand eller läs sammanfattningen nedan.

Migration

”Ett skitvillkor” kallade Maria Andersson Willner (S) sitt eget partis förslag om att använda bistånd som påtryckning på andra länder i migrationspolitiska syften. Som svar fick hon utfrågningens längsta applåd. Förslaget har kritiserats hårt av bland annat CONCORD Sverige för att underminera förtroendet för, och långsiktigheten i, svenskt bistånd och drabba utsatta människor.

Sofia Arkelsten (M) menade att det är ”rimligt att ställa krav, men den sortens villkorande säger vi nej till”. Hon fick medhåll av Kerstin Lundgren (C) som sa att ”vi kan inte alls se framför oss att göra som i Socialdemokraternas förslag”.

Jämställdhet

Sofia Arkelsten (M) var kritisk till att begreppet feministisk utrikespolitik används av civilsamhället som en uppmaning till alla partierna att driva och menade att det är regeringens politik. Kerstin Lundgren (C) konstaterade att ”regeringens politik är inte min feministiska utrikespolitik, i så fall får vi fylla den med nytt innehåll, för vi vill andra saker än regeringen på det här området.”

Emma Nohrén (MP) framhöll värdet i att visa upp ett exempel för resten av världen. ”Världens första feministiska regering och utrikespolitik är något som jag är mycket stolt över. Signalpolitik? Ja, men det är en signal som behövs.”

Trots invändningar mot begreppet som regeringen lanserat svarade representanterna för alla sju partier att jämställdhet kommer vara grundläggande i deras utrikespolitik framåt. De utlovade också omfattande stöd för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) för att kompensera för det finansieringsgap som har uppstått sedan USA dragit in sitt bistånd till SRHR.

Bistånd

Partierna diskuterade nivåer av biståndet, vikten av att stå upp för solidariska värderingar och hur biståndet kan användas mest effektivt. Sex av sju var eniga om målet om att en procent av Sveriges bruttonationalinkomst (BNI) ska gå till bistånd är en självklarhet.

Moderaterna stack ut som det enda parti som inte lever upp till detta mål i sin budget. ”Vi har stämmobeslut på enprocentmålet. Men vi har beslutat om en trappa upp mot enprocentmålet på sikt.” sa Sofia Arkelsten (M) som kommentar på deras avvikande budget. De övriga partierna lät inte övertygade av denna kommentar och menade att de alla lyckats lägga realistiska budgetar där enprocentmålet uppnås.

Agenda 2030

Förankringen av politiken för att genomföra Agenda 2030 gav upphov till en het diskussion mellan partierna. ”Det är inte ens en handlingsplan, utan bara en sammanställning av sådant som redan händer. Fruktansvärt uselt!” sa Sofia Arkelsten (M) om regeringens nyligen presenterade handlingsplan för genomförandet av Agenda 2030.

Joar Forsell (L) menade att förankringen med industrin varit för svag, och att regeringens ambitioner på flera punkter är lägre än företagens egna mål. Alla riksdagsledamöterna, även från regeringspartierna, var kritiska mot regeringens förankring av handlingsplanen i riksdagen.

”Vi vill ha gemensamt arbete, inte bara förankring” sa Kerstin Lundgren (C), och efterlyste ett seriöst arbete för att partierna ska kunna ta fram en gemensam hållning kring Agenda 2030 som håller på lång sikt. Avslutningsvis svarade alla partierna ja på frågan om att skulle de bli del av regeringen efter valet kommer de arbeta för bra förankring av genomförandet av Agenda 2030.

EU:s bistånd

Samtliga partier uttryckte oro över den värdeförskjutning och det ökande fokuset på att stoppa migration som syns i EU:s planer. ”Mänskliga rättigheter ska vara värderingen som genomsyrar allt stöd. Att hindra människor från att fly kan aldrig vara anledningen till att vi ska ge bistånd”, sa Yasmine Posio Nilsson (V).

Andra frågor som diskuterades under utfrågningen var klimatfinansiering, framtidsvisioner för politiken för global utveckling, och stöd till demokratiutveckling. Martin Hallander (KD) förespråkade en frihetsfond för stöd till människorättsförsvarare och fick medhåll av Maria Andersson Willner (S).

Medverkande från partierna:

Maria Andersson Willner, riksdagsledamot, Socialdemokraterna
Sofia Arkelsten, riksdagsledamot, Moderaterna
Kerstin Lundgren, riksdagsledamot, Centerpartiet
Emma Nohrén, riksdagsledamot, Miljöpartiet
Yasmine Posio Nilsson, riksdagsledamot, Vänsterpartiet
Martin Hallander, riksdagskandidat, Kristdemokraterna
Joar Forssell, riksdagskandidat, Liberalerna och ordförande i LUF

Relaterat:

Läs och dela vårt valmanifest #hjärtavärlden

Läs vår kartläggning av partiernas politik i olika globala utvecklingsfrågor