Partikartläggningen Världen i politiken

Världen i politiken

En kartläggning av partiernas politik i internationella frågor

2018

Partierna saknar konkret politik för flera av de viktigaste globala utvecklingsfrågorna. Det visar denna unika granskning som kartlagt hur riksdagspartiernas politik matchar kraven i civilsamhällets globala valmanifest #hjärtavärlden.

Politiska beslut som tas i Sverige påverkar människor i andra länder och det som händer i andra länder påverkar oss. Klimatförändringar, konflikter och hoten mot demokratier är några av många exempel på globala utvecklingsfrågor som partierna i Sverige måste hantera. Kartläggningen visar att partierna inte prioriterar dessa frågor. Inom flera områden saknar de en konkret politik för att bemöta de kriser och utmaningar som världen står inför.

I valmanifestet #hjärtavärlden framför 51 medlemsorganisationer i CONCORD Sverige flera krav på hur en global utvecklingspolitik bör utformas.

#hjärtavärlden kräver en politik som:

  • Står upp för människors rätt att organisera sig
  • Driver en hållbar och rättvis utveckling till år 2030
  • Arbetar för att minska våra klimatpåverkande utsläpp
  • För en verkligt feministisk utrikespolitik
  • Avsätter 1 procent av BNI till internationellt bistånd
  • För en human migrations- och flyktingpolitik

Granskningen visar att partierna inte prioriterar frågorna. Framförallt saknas en konkret och utvecklad politik i relation till de två första kraven. Granskningen visar också att partiernas politik i flera fall riskerar att gå emot internationella överenskommelser. Detta gäller till exempel inom migrations- och flyktingpolitiken. Asylrätten måste försvaras och politikerna måste arbeta för att skapa säkra och lagliga vägar in i Europa.

Kartläggningen i media

”Partiledare, världen är ert ansvar!” – 40 organisationer i debattartikel om kartläggningen

Kartläggningen i OmVärlden

Om kartläggningen:

Granskningen, genomförd av CONCORD Sverige, har kartlagt vad de politiska partierna vill i de frågor som är viktiga för en rättvis och hållbar global utveckling. Den synliggör skiljelinjer och pekar på var det finns behov av att utveckla skarpare politiska förslag. Granskningen bygger på de sex politiska kraven i valmanifestet #hjärtavärlden.