Sammanfattning

11 juni 2018

Bild framsida världen i politiken (2018)

Hoten mot demokratin och civilsamhällets utrymme

#världen i politiken

För tolfte året i rad backar den demokratiska utvecklingen i världen. Bara under 2017 mördades över 300 människorättsförsvarare i världen. Sju av åtta riksdagspartier synliggör hoten mot organisationer och aktivister i civilsamhället och vill motverka utvecklingen. Hoten mot civilsamhällets demokratiska utrymme är dock ett relativt nytt tema, och politiken behöver i många fall utvecklas.

Detta är en sammanfattning av kapitlet om hoten mot demokratin och civilsamhällets utrymme i kartläggningen Världen i politiken.

De flesta partiernas politik saknar en helhetsbild. Förslagen rör i flera fall stöd till demokrati eller civilsamhället i bredare termer, snarare än åtgärder som specifikt ska hantera det krympande demokratiska utrymmet. Sverigedemokraterna är enda partiet som inte lyfter frågan alls. Kristdemokraterna utmärker sig i att presentera en analys med politiska förslag på flera nivåer för att främja civilsamhällets demokratiska utrymme.

Stöd till partier och institutioner

Socialdemokraterna ser att stöd till offentlig förvaltning kan bidra till att skydda civilsamhällets utrymme, och Moderaterna förespråkar bistånd som främjar demokratins institutioner. Kristdemokraterna lyfter fram att Sverige ska verka för att förhindra nya lagar som begränsar utrymmet för bl.a. oppositionspolitiker och partier.

Snabba former för stöd

Både Liberalerna och Kristdemokraterna föreslår att särskilda medel ska sättas av för att snabbt kunna stötta hotade aktivister och demokratiförsvarare. Även Socialdemokraterna ser behovet av snabbt och flexibelt bistånd till människorättsaktivister.

Nya vägar för biståndet?

Liberalerna anser att bistånd ska kunna ges till demokratiaktivister i länder med ekonomiskt välstånd men som brister när det gäller demokratiska rättigheter. Socialdemokraterna ser utmaningar i att stötta demokratiaktivister i svåra situationer och samtidigt få full insyn i deras verksamhet. De belyser en möjlig problematik i biståndets resultatstyrning.

Politiska aktörer och internationell samverkan

Socialdemokraterna ser att svenska ambassader kan stärka sitt arbete för att motverka hoten mot demokratin. Liberalerna anser att EU snarare än FN är rätt forum för att främja demokratiutveckling och Kristdemokraterna välkomnar att EU betonar civilsamhällets roll i grannskapspolitiken. De anser att EU ska bli starkare i politiska påtryckningar gentemot sina grannar. Moderaterna förespråkar “smarta sanktioner” som drabbar auktoritära regimer och ledare som hotar och dödar demokratiaktivister.

För källor till denna sammanfattning, se hela partikartläggningen.

Läs hela kartläggningen