Bild på kartläggning av riksdagspartiernas utrikes- och biståndspolitik inför valet 2022

VÄRLDEN I POLITIKEN

Kartläggning av riksdagspartiernas politik för en global hållbar utveckling

2022

Inför valet 2022 har CONCORD Sverige tagit fram en unik granskning av riksdagspartiernas utrikes- och biståndspolitik. Kartläggningen visar att många partier saknar konkreta förslag på reformer för att hantera flera av vår tids största utmaningar.

Många riksdagspartier har uppdaterat sin politik på områden som exempelvis feministisk utrikespolitik, och fler tar upp klimatkrisen i sina partidokument. Samtidigt fattas ofta konkreta förslag eller utvecklade resonemang om hur de vill driva förändringen.

Kartläggningen innehåller en summerande tematisk jämförelse av partiernas utrikes- och biståndspolitik, och deras ställningstagande i relation till Sveriges Politik för Global Utveckling (PGU). Därefter följer en ingående granskning av varje riksdagspartis partidokument, beslut och ställningstagande i områden som är relevanta för CONCORD Sveriges medlemsorganisationer.

REKOMMENDATIONER TILL RIKSDAGSPARTIERNA

Samtliga partier behöver ta ett ambitiöst grepp på genomförandet av Agenda 2030 och visa hur de vill göra politiken mer samstämmig. Det är oroande att det inte finns en handlingsplan med uppföljningsbara och tidsbestämda mål som tar sig an de utmaningar och målkonflikter vi ser i dagens politik. Riksdagen behöver också bli mycket mer engagerad i genomförandet. Här finns stor potential för partierna att ta nya initiativ. 

EU:s roll som global aktör fortsätter att ha en relativt undanskymd plats i partiernas politik och i uttalanden. De potentiella effekterna av att aktivt påverka EU:s politik, och tänka strategiskt kring samverkan för att nå resultat behövs i mycket större utsträckning synas i partiernas politik. Sveriges stundande ordförandeskap i EU är ett utmärkt tillfälle att integrera EU-nivån i partiernas politik för en hållbar och rättvis utveckling.

Klimat och miljö, demokrati samt jämställdhet är frågor som majoriteten av partierna vill satsa mer resurser på inom biståndet. Däremot finns det stort utrymme för nästan alla partierna att utveckla sin biståndspolitik när det gäller hur biståndet bäst bidrar till förändring och vilken roll civilsamhället spelar för utvecklingen.

CONCORD Sveriges medlemsorganisationer har i gemensamma rapporter under 2020 och 2021 tagit fram analyser och formulerat rekommendationer för vilken politik som behövs för en hållbar och rättvis utveckling. I partikartläggningen hittar du både övergripande tematisk jämförelse av partiernas politik, och en ingående granskning av varje riksdagspartis utrikes- och biståndspolitik.