Sammanfattning

11 juni 2018

Bild framsida världen i politiken (2018)

Feministisk utrikespolitik

#världen i politiken

Sverige har under många decennier varit en röst i världen för jämställdhet och flickors och kvinnors rättigheter. Under hösten 2014 lanserade regeringen som första land i världen en feministisk utrikespolitik. Det var en tydlig politisk signal, som förstärkte en inriktning som funnits under många år.

Detta är en sammanfattning av kapitlet om feministisk utrikespolitik i kartläggningen Världen i politiken.

Sedan lanseringen av en feministisk utrikespolitik har Kanada också lanserat en feministisk utrikespolitik och en de­batt om att gå samma väg förs i andra länder. Sveriges bistånd har haft jämställdhet som ett prioriterat område sedan nittiotalet. Det finns stor enighet i riksdagen om vikten av att arbeta för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet, och nyligen även vatten, sanitet och häl­sa (WASH).

I internationella sammanhang är Sverige ett land som ofta lyfter jämställdhetsfrågorna, oavsett regering. Kvinnors ekonomiska egenmakt är en fråga som har tagit mer plats i politiken den senaste tiden. Det handlar bland annat om möjlighet att arbeta på den formella arbetsmarknaden med anställningstrygghet och socialt skydd, starta egna företag och rätten till att bruka mark.

Utgångspunkter för utrikespolitiken

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill fortsätta driva en feministisk utrikespolitik efter valet. Övriga partier tycker att jämställdhet ska ha en plats i utrikespolitiken men vill inte kalla det feministisk utrikespolitik.

Vänsterpartiet vill att jämställdhet görs till ett tredje perspektiv i Politik för global utveckling (PGU).

Vänsterpartiet vill att Sverige ska ha som mål att minst 50 procent av biståndet går till kvinnor och flickor.

Prioriterade jämställdhetsfrågor i biståndet

Samtliga riksdagspartier vill fokusera på frågor om SRHR i utvecklingsarbetet. Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna lyfter fram arbete mot normer och sedvän­jor som könsstympning och barnäktenskap som viktigt. Sverigedemokraterna vill inte att svenskt bistånd ska fokusera på rätten till abort.

Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har tyd­lig fokus på kvinnors roll för fred och säkerhet.

Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokra­terna lyfter vikten av tillgång till rent vatten för att hindra mödradödlighet och infektioner vid menstruation.

Flera partier anser att det är viktigt att arbeta för kvinnors ekonomiska egenmakt.

Socialdemokraterna är det parti som har fokus på att främja sociala trygghetssystem, såsom barnbidrag, sjukpenning, arbetslösh­etsersättning och pensioner.

Migration

Frågor om jämställdhet i förhållande till migra­tion är mycket svagt utvecklade i partiernas politik.

För källor till denna sammanfattning, se hela partikartläggningen.

Läs hela kartläggningen