Denna granskning kartlägger hur riksdagspartiernas politik matchar kraven i civilsamhällets globala valmanifest #hjärtavärlden 2018. Här hittar du rapporten och sammanfattningar av olika delar i den.

VÄRLDEN I POLITIKEN (2022)

Inför valet 2022 har CONCORD Sverige tagit fram en unik granskning av riksdagspartiernas utrikes- och biståndspolitik.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #företagande och mänskliga rättigheter #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa #världen i politiken

Sammanfattning

11 juni 2018

Hela kartläggningen

Utvecklingspolitiken följer inte blockgränserna. Det finns skillnader i synsätt mellan nuvarande regeringspartier i flera frågor, och det finns inom den borgerliga oppositionen ett antal skiljelinjer i synen på vad som är den mest effektiva biståndspolitiken.
Läs mer

#världen i politiken

Sammanfattning

11 juni 2018

Hoten mot demokratin och civilsamhällets utrymme

För tolfte året i rad backar den demokratiska utvecklingen i världen. Bara under 2017 mördades över 300 människorättsförsvarare i världen. Sju av åtta riksdagspartier synliggör hoten mot organisationer och aktivister i civilsamhället och vill motverka utvecklingen. Hoten mot civilsamhällets demokratiska utrymme är dock ett relativt nytt tema, och politiken behöver i många fall utvecklas.
Läs mer

#världen i politiken

Sammanfattning

11 juni 2018

Agenda 2030 och Sveriges politik för global utveckling

Agenda 2030 med de 17 Globala målen för hållbar utveckling är en unik global agenda som Sverige ska bidra till att genomföra både nationellt och interna­tionellt. Trots det har inte partierna tagit till sig bud­skapet och framförallt finns inte tydliga målsättning­ar eller visioner för hur de vill att Sverige ska bidra till de Globala målen.
Läs mer

#världen i politiken

Sammanfattning

11 juni 2018

Feministisk utrikespolitik

Sverige har under många decennier varit en röst i världen för jämställdhet och flickors och kvinnors rättigheter. Under hösten 2014 lanserade regeringen som första land i världen en feministisk utrikespolitik. Det var en tydlig politisk signal, som förstärkte en inriktning som funnits under många år.
Läs mer

#världen i politiken

Sammanfattning

11 juni 2018

Bistånd

Tills nyligen hade riksdagen en stor samsyn kring att det är fel att villkora bistånd utifrån biståndsgivares egenintresse. Partierna har ansett det fel att använda hot om indraget bistånd till utsatta människor som påtryckningsmedel för Sveriges migrationspolitiska intressen. I maj 2018 valde dock Socialdemokraterna att förbise detta i och med lanseringen av sitt förslag att biståndet ska villkoras mot att länder återtar med­borgare som bedömts sakna skyddsskäl i Sverige.
Läs mer

#världen i politiken

Sammanfattning

11 juni 2018

Migrations- och flyktingpolitik

Idag befinner sig över 65 miljoner människor på fly­kt från förtryck, förföljelse, väpnade konflikter och sexuellt och könsrelaterat våld världen över. De flesta av dem lever som internflyktingar, medan drygt 20 miljoner lever på flykt utanför sina hemländer. Den ökade förflyttningen av människor har följts av en stramare flyktingpolitik där media ofta skapar en bild av att det finns en enighet om detta bland partierna. I realiteten visar kartläggningen att det finns flera skiljelinjer.
Läs mer

#världen i politiken

Världen i politiken (2018)

De svenska riksdagspartierna saknar konkret politik för flera av de viktigaste globala utvecklingsfrågorna. Det visar denna unika granskning av CONCORD Sverige som kartlagt hur riksdagspartiernas politik matchar kraven i civilsamhällets globala valmanifest #hjärtavärlden.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #migration och utveckling #världen i politiken