CSO access to EU funding, external instruments, CONCORD Europa

CSO access to EU-funding

External instruments

2018

Sedan EU:s senaste långtidsbudget (2014-2020) trädde i kraft har civilsamhällesorganisationer upplevt att färre EU-medel ges till dem genom EU:s externa finansieringsprogram. Samtidigt visar siffror att EU spenderar mer pengar än någonsin till och genom civilsamhällesorganisationer.

Denna rapport ger klarhet i förändringar för civilsamhällesorganisationers tillgång till EU-bidrag som skett sedan 2010. Rapporten tittar på statistik över EU:s utgifter och programdokument. Syftet med studien är att ge medlemmar inom CONCORD hjälpmedel i form av underlag för ett mer effektivt samarbete med EU-kommissionen. Bland annat ges nio rekommendationer till EU-kommissionen som organisationer kan använda i sitt påverkansarbete.