Läs våra senaste nyheter, debattartiklar, analyser, rapporter och rekommendationer om civilsamhällets demokratiska utrymme.

Rekommendationer

22 maj 2018

13 konkreta råd för att främja civilsamhällets utrymme

Som verksam inom svenskt utvecklingssamarbete bör du alltid utgå från att det demokratiska utrymmet kommer att förändras och påverkas av restriktioner. Detta behöver reflekteras i riskanalyser, planer och budgetar. CONCORD Sveriges arbetsgrupp för civic space ger i rapporten "Tag plats!" tretton råd till både statliga aktörer och de som arbetar inom civilsamhället.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme #tag plats!

Tag plats! (2018)

För tolfte året i rad backar den demokratiska utvecklingen i världen. Bara under 2017 mördades över 300 människorättsförsvarare. Detta exempel, och fler, om de ökade hoten mot demokratin globalt beskrivs i denna rapport, som tagits fram av 18 organisationer i CONCORD Sveriges civic space-arbetsgrupp.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme #tag plats!

Uttalande

11 april 2018

Politiska krav i valrörelsen: civilsamhällets demokratiska utrymme

Det demokratiska samhället hotas i allt fler delar av världen och civilsamhällets utrymme inskränks. Auktoritära krafter vinner inflytande genom makthavare som vill försvaga eller helt radera ut möjligheterna för civilsamhällets aktörer att verka självständigt och driva förändring.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme #politiska krav i valrörelsen

Uttalande

19 februari 2018

Brev till EU:s ledare om unionens kommande långtidsbudget (eng)

We strongly believe that the decisions you make in the coming months about the size and scope of the next MFF will be central to ensuring that the EU is able to translate those laudable ambitions into concrete actions. In this context, we urge you to consider our four recommendations.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s budget #eu:s och sveriges bistånd

Uttalande

17 maj 2017

Brev till minister Isabella Lövin inför Rådet för utvecklingsfrågor 19 maj

EU:s nya utvecklingspolicy behöver representera unionens vision för att bidra till en hållbar utveckling och uppfylla Agenda 2030. Det är ett tillfälle för Sverige och övriga medlemsländer att säkerställa att europeiskt utvecklingssamarbete utgör ett verktyg för att utrota fattigdomen, bekämpa orättvisor, stärka människors rättigheter, och skydda vår planet. Ert beslut på rådsmötet är viktigt för att garantera att EU inte använder biståndet utifrån andra målsättningar och intressen.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #migration och utveckling

Rekommendationer

19 mars 2017

Biståndets roll för det demokratiska utrymmet

Då inskränkningar av det demokratiska utrymmet för civilsamhället och andra aktörer ökar i många länder, behöver det svenska utvecklingssamarbetet bli mer effektivt i att motverka hoten och främja det demokratiska utrymmet.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme

Nyheter

20 januari 2017

Ny arbetsgrupp för civilsamhällets utrymme

CONCORD Sverige inleder året med ett nytt verksamhetsområde: ett gemensamt arbete för att bevaka och motverka hoten mot det civila samhället. Syftet med den nya civic space-arbetsgruppen är att lyfta frågan om de senaste årens oroande utveckling med kraftigt accelererande inskränkningar av organisationers möjligheter att verka i många länder världen över.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme

Uttalande

25 november 2016

Brev till Isabella Lövin inför EU-möte

Den 28 november träffas EU:s biståndsministrar för ett möte i Bryssel. Inför mötet uppmuntrar CONCORD Sverige Isabella Lövin att verka för en övergripande EU-strategi för Agenda 2030 och ett effektivt bistånd som inte villkoras eller urholkas.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #migration och utveckling

Rekommendationer

23 november 2016

Rekommendationer till Sida om det krympande utrymmet för civilsamhället

CONCORD Sveriges arbetsgrupp för civic space har svarat på fyra frågor om erfarenheter av det minskade demokratiska utrymmet för civila samhällsorganisationer i världen. Svaren beskriver den allvarliga situationen med kränkningar och hot, men också vilka strategier som kan användas för att motverka den oroväckande utvecklingen.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme

Rekommendationer

15 oktober 2016

Rekommendationer inför högnivåmötet om utvecklingseffektivitet

År 2016 är ett viktigt år för biståndet. Inte minst går den andra uppföljningsrundan inom partnerskapet för utvecklingseffektivitet av stapeln i Nairobi mellan den 28 november till 2 december. Men trots flera viktiga åtaganden på global nivå för en hållbar utveckling har effektivitetsagendan nedprioriterats under senare år, bland annat inom EU.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet