Nyheter

16 augusti 2022

Valet 2022: Rädda biståndet i debatter och valstugor

#agenda 2030 och samstämmighet #biståndsbudget #biståndsdebatten #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Inför valet 2022 är det internationella biståndet och Sveriges engagemang för jämställdhet, klimaträttvisa, demokrati och internationellt bistånd hotat. Vill du visa politikerna att vi är många som inte accepterar att Sverige vänder världen ryggen? Här finns material för att ta diskussioner om Sveriges roll för internationell fattigdomsbekämpning och mänskliga rättigheter – i valstugor, på tidningssidor och i seminariekvällar.

Världen står inför enorma utmaningar. Pandemin har lett till ökad hunger och fattigdom och tagit jämställdheten bakåt flera decennier. Klimatkrisen påverkar människors vardag i detta nu och antalet konflikter ökar. Demokratin och människors rättigheter är starkt hotade på flera platser i världen. Samtidigt har regeringen under våren skurit ner på biståndet och gjort Sverige till den största mottagaren av bistånd. Andra partier går till val på att skära ner ännu mer och ta pengar från de som har allra minst.

Så kan du hjälpa till att försvara biståndet

Våra politiker behöver veta att vi är många som inte accepterar att Sverige sviker dessa människor. Som väljare eller föreningsrepresentant har du en viktig roll för att visa politikerna att du vill se ett Sverige som tar ansvar internationellt.

Plattformen CONCORD Sverige har tagit fram material som kan hjälpa dig med detta! De är helt fria att använda och sprida.

Använd våra valstugepaket, insändarmallar och seminariepaket

Tips på frågor att ställa i valstugorna

Låt politikerna veta att du som väljare bryr dig om internationella rättvisefrågor! Valstugepaketet innehåller bakgrund och myter om biståndet, samt förslag på frågor du kan ta med dig och ställa till dina politiker i valstugorna där du bor.

Valstugepaketet för utskrift

Valstugepaketet består av två broschyrer som kan användas var för sig eller tillsammans.

Broschyrerna kan skrivas ut på en vanlig skrivare och vikas ihop till A5-format att smidigt stoppa i väskan och bära med till valstugan. Så här gör du:

  1. Ladda ner den broschyr du vill skriva ut.
  2. Markera att du vill skriva ut på båda sidor av pappret.
  3. Markera att du vill vända längs kortsidan. (Det varierar mellan olika skrivare exakt hur dessa inställningar görs, men de ska dyka upp någonstans i skrivar-vyn.)
  4. Vik ihop till en fyrsidig broschyr där rubriksidan (högerhalvan på ena sidan av pappret) blir förstasida!

Valstugepaketet för onlinespridning

Om du hellre vill använda och dela broschyrerna via dator finns broschyrerna här med vanlig sidordning.

Skriv en insändare i lokaltidningen

Lokala mediers debattsidor spelar en viktig roll för att visa vilka frågor som invånare runtom i landet tycker är viktiga – och att sätta dessa frågor på agendan för politiker på din ort. Ta chansen och skriv en insändare i din lokala tidning och lyft dina hjärtefrågor. Du kan använda detta material som stöd.

Arrangera ett biståndspolitiskt seminarium

Alla politiker som kandiderar till riksdagen bör ha koll på biståndsfrågorna. Vill du arrangera en utfrågning med riksdagskandidater från din kommun? Seminariepaketet innehåller förslag på inramning och frågor du kan ställa.

Skriv under för att rädda biståndet!

Knappt 60 organisationer inom CONCORD Sverige har startat ett upprop för att visa politikerna att vi är många som inte accepterar att Sverige vänder världen ryggen!