Nyheter

15 september 2022

Ikonen för åtagandet Ingen ska lämnas utanför

Efter valet 2022: Ingen ska lämnas utanför

#agenda 2030 och samstämmighet #biståndsbudget #civilsamhällets demokratiska utrymme #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Nu är alla röster räknade och vi har ett valresultat. I väntan på att riksdagen ska öppna och regering bildas vill vi påminna om det löfte som Sverige, liksom FN:s alla medlemsstater, har avgett; nämligen det att ingen ska lämnas utanför i arbetet mot en hållbar värld.

Uttalande från plattformen CONCORD Sverige, 15 september 2022

Principen om att ingen ska lämnas utanför (Leave No One Behind) antogs tillsammans med de 17 Globala målen i Agenda 2030. Den innebär det otvetydiga åtagandet från alla FN:s medlemsstater att utrota fattigdom i alla dess former, sätta stopp för diskriminering och utanförskap och minska de ojämlikheter och sårbarheter som lämnar människor utanför.

I dessa oroliga tider, med populism, krig och kriser av flera slag, är internationellt samarbete och ingångna avtal viktigare än någonsin. I ett Sverige utan majoritetsregering finns de internationella konventionerna där för att vägleda de politiska besluten.

Vi kan bara klara klimatkrisen, bekämpa hunger, förstärka demokratin och jämställdheten och försvara mänskliga rättigheter om vi gör det tillsammans. Att bidra till att fler får det bättre, att klyftorna minskar, är en investering i en tryggare värld för oss alla.

Det vilar ett stort ansvar på var och en av Sveriges folkvalda politiker att agera och fatta beslut i enlighet med det åtagandet.

Att ingen ska lämnas utanför handlar inte bara om att se till så att de i störst fattigdom kan få bättre levnadsvillkor. Det handlar också om att bekämpa diskriminering och ojämlikhet inom och mellan länder. Sverige skrev under detta åtagande i samband med att Agenda 2030 antogs i FN, och har varit en viktig röst för dessa frågor i internationella sammanhang. Åtagandet gäller på lokal, regional, nationell och global nivå. Det vilar ett stort ansvar på var och en av Sveriges folkvalda politiker att agera och fatta beslut i enlighet med det.

Plattformen CONCORD Sverige kommer även de kommande fyra åren att granska politiken så att den är samstämmig i riktning mot en hållbar utveckling. Och att ingen lämnas utanför på vägen.

Petra Tötterman Andorff, ordförande CONCORD Sverige