Läs om det senaste inom Agenda 2030 och samstämmighet, migration, EU:s och Sveriges bistånd, civilsamhällets demokratiska utrymme och jämställdhet, och annat relaterat till CONCORD Sveriges verksamhet.

Nyhet

19 september 2012

EU-parlamentariker kräver hänsyn till sociala ojämlikheter i EU:s bistånd

Utskottet för utveckling kräver att länder inte ska kunna väljas för bilateralt utvecklingsbistånd på grundval av inkomst per capita enbart, som EU-kommissionen föreslår i sina planer på att förnya EU:s utvecklingsbistånd från 2014. Kommittén efterlyser en bredare strategi, och pekar på den stora fattigdom och sociala ojämlikheter som råder i många "övre medelinkomstländer", vilka skulle förlora EU:s bilaterala bistånd enligt kommissionens planer.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

Nyhet

18 september 2012

EU ger utvecklingsländer ultimatum för EPA-avtalen

Den 12 september röstade Europaparlamentet igenom ett förslag som innebär att ett antal AVS-länder (Afrika, Västindien och Stillahavsområdet) pressas till att nå en överenskommelse med EU rörande EPA-avtalen. Förslaget kommer från EU-kommissionen som manar berörda AVS-länder till att avsluta pågående EPA- förhandlingar innan 2014. Om inte riskerar många länder att mista sina handelsförmåner gentemot EU.
Läs mer

Nyhet

6 februari 2012

Flickor kommer att drabbas hårdast av nedskärningar i EU:s biståndsbudget

På EU-toppmötet den 7-8 februari kommer Europas ledare att ta beslut om EU:s budget för perioden 2014-2020. En eventuell nedskärning i EU:s biståndsbudget skulle få förödande effekter för världens fattigaste, och särskilt flickor och unga kvinnor, varnar nu CONCORD Sverige.
Läs mer

#jämställdhet

Nyhet

11 december 2010

Första dan på jobbet – nye biståndskommissionären träffade Concord

Torsdagen den 11 februari träffade en delegation från Concord Europa EU:s nye biståndskommissionär Andris Piebalgs.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

Nyhet

16 december 2009

Klimatmötet i Köpenhamn

Klimatmötet pågår för fullt i Köpenhamn och många av CONCORD Sveriges medlemsorganisationer finns på plats och deltar aktivt i konferensen. Läs några av våra medlemsorganisationers bloggar direkt från konferensen här.
Läs mer

Nyhet

26 oktober 2009

Nio av tio européer fortsätter att stödja bistånd

Trots ekonomisk kris fortsätter nio av tio européer att stödja biståndet. Det visar den undersökning som Kommissionen genomförde inför Europeiska Utvecklingsdagarna i Stockholm. 72% vill fullgöra eller utöka biståndet.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

Nyhet

26 oktober 2009

Årets stora bistånds- och utvecklingsmässa

Årets stora bistånds- och utvecklingsmässa European Development Days (EDD) ägde rum mellan den 22 och 24 oktober på Älvsjömässan i Stockholm. Många prominenta gäster besökte och deltog i samtalen under EDD. Drygt hälften av CONCORD Sveriges medlemmar fanns där med monter, seminarier, paneldebatter med mera. Över 7000 personer deltog under de tre dagarna.
Läs mer

Nyhet

13 oktober 2009

EU ger med ena handen och tar med den andra

EU är idag världens största biståndsgivare och har därför stora möjligheter att skapa förändring för fattiga människor världen över. Men på grund av bristande samordning mellan utvecklingspolitiken och EU:s arbete i exempelvis klimat- och handelsfrågor motverkar EU sitt eget utvecklingsarbete. Detta menar CONCORD som lanserat rapporten Spotlight on Coherence runt om i hela Europa.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Nyhet

29 september 2009

Varför talar EU så tyst om sex?

Långt över hundra personer dök upp för att lyssna på ett samtal om EU och sex på lördagens förmiddag. CONCORD Sverige och 09-nätverket, som tillsammans samlar över 40 svenska frivilligorganisationer bjöd in Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot för folkpartiet och Hans Linde, riksdagsledamot för vänsterpartiet till ett samtal om varför sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter inte drivs som en prioriterad fråga under det svenska ordförandeskapet i EU. Anna Hellgren, frilansjournalist, ledde samtalet.
Läs mer

#jämställdhet

Nyhet

3 september 2009

Världens bästa svenska EU-parlamentariker korades i Almedalen

Den 1 juli korade CONCORD Sverige Anders Wijkman (KD) till Världens bästa svenska EU-parlamentariker på Östersjötorgets inomhusscen.
Läs mer