Nyheter

27 februari 2023

Moderaterna ser Ge Plats som viktigt stöd för utlandsmyndigheterna

#civilsamhällets demokratiska utrymme

– Vi tror att biståndet blir mer effektivt om det genomförs med aktörer med lokal kännedom. Vår uppgift är att ha en nära och förtroendefull dialog med civilsamhället, som inte är en homogen grupp utan olika aktörer.

Det sa Magdalena Thuresson, M, när CONCORD Sveriges Ge plats-guide lanserades i riksdagen.

CONCORD Sverige arbetar för att Sveriges regering ska ge tydliga direktiv till utlandsmyndigheter om hur de ska inkludera lokala civilsamhällesorganisationer. Plattformen vill att direktiven ska betona vikten av samstämmighet och förutsägbarhet, och att fokus ska vara på demokrati och mänskliga rättigheter. Nyligen publicerades ”Ge Plats. En guide för säker och meningsfull inkludering av det lokala civilsamhället”, ett stöd i regeringens arbete och till enskilda handläggare och ambassader att stärka sitt arbete med civilsamhällesorganisationer på plats. Den 22 februari stod CONCORD Sverige och Moderaterna värd för lanseringen av guiden i riksdagen.

I panelen satt Björn Holmberg från Plan International Sverige, som påminde om att regeringen har pekat ut mänskliga rättigheter och demokrati som prioriterade frågor. Han vittnade om att ambassader är olika bra på att ta vara på civilsamhällets kunskap och kompetens.

– Det finns ingen samstämmighet och förutsägbarhet utan beror på vilka som är på plats, och om det är en ambassad med bistånd eller Sverigefrämjande i fokus. Tanken är att guiden ska hjälpa oss att tillsammans nå bättre resultat, sade han.

Magdalena Thuresson, M, instämde.

– För mig är det bra att få höra att det är skillnad mellan olika ambassader. Där finns det utvecklingspotential för att göra det mer samstämmigt och där är denna guide ett bra stöd. Det finns så otroligt mycket kunskap i civilsamhället som utlandsmyndigheter och regeringen har användning för. Religiös läskunnighet är ett bra exempel på hur civilsamhällets sakkunskap kan vara ett verktyg för utlandsmyndigheter och göra biståndet mer effektivt, sa Magdalena Thuresson.

Guiden är enligt Magdalena Thuresson ett tydligt exempel på civilsamhällets expertis, och den har tidigare välkomnats även av utrikesminister Tobias Billström.

– Vi är intresserade av hur biståndet genomförs och att det görs effektivt. Regeringen har sagt att man vill ge civilsamhället en större roll som genomförare av svenskt bistånd, inte bara göra av med en viss summa pengar, sade Thuresson.

I panelen satt Magdalena Thuresson, M, Per Fröberg, Svalorna Latinamerika och Björn Holmberg, Plan International Sverige. Modererade gjorde Marcus Lundstedt, kommunikationschef på Stockholm Resilience Centre (andra från vänster). Olle Thorell, S, blev tvungen att ställa in sin medverkan med kort varsel.

I publiken satt bland andra riksdagsledamöterna Katarina Tolgfors och Ann-Sofie Alm från Moderaterna och Anna Lasses från Centerpartiet, tillsammans med ett 30-tal övriga åhörare från politik och civilsamhälle. Paneldeltagaren Per Fröberg från Svalorna Latinamerika vittnade om att hans organisation drabbats hårt av regeringens nedskärningar i biståndet.

– Men vi är beredda att sätta oss ner och prata om vad civilsamhället ser för möjligheter att förbättra arbetet ute på ambassader.

Björn Holmberg uppmanade också regeringen att visa ledarskap under ordförandeskapet i EU.

– Se till att leda genom att visa på exempel, bjud in civilsamhället till viktiga event och lyssna till dem. Se till att nyckelpersoner närvarar. Ett konkret exempel är när man nu ser över EU:s policy för människorättsförsvarare. Där måste det finnas ett tydligt deltagande från civilsamhället. Då blir effekten större.

Magdalena Thuresson höll med om att ordförandeskapet i EU är en möjlighet för Sverige att gå före.

– Jag tycker att Sverige är duktiga på att använda exemplets makt, och på de utlandsmyndigheter jag besökt finns bra samordning och nära dialog med EU-representationer. Men det är möjligt att det är för personberoende och att en sådan här guide kan hjälpa till att göra det mindre personberoende.

Läs mer om regeringens ambition att prioritera civilsamhället i budgeten här.