Nyheter

10 mars 2023

The Game Changer

#jämställdhet

The Game Changer – How a feminist foreign policy can transform societies

Vi lever i en osäker värld. Krig och kriser blir fler och förvärras. Försvarsbudgetar ökar och biståndsbudgetar minskar. Demokratin är på tillbakagång globalt och de auktoritära och högerextrema krafternas frammarsch drabbar flickor, kvinnor och hbtqi-personer särskilt hårt. Det är dags för ett verkligt omtag, att ändra spelplanen.

CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp har tagit fram The Game Changer som är baserad på åtta års erfarenhet av Sveriges feministiska utrikespolitik. Rapporten pekar ut sex förhållningssätt som organisationerna anser måste tillämpas för att en utrikes- och utvecklingspolitik ska vara feministisk och därmed bidra till verklig förändring.

En feministisk utrikespolitik behöver;

  • vara normbrytande
  • vara intersektionell
  • vara rättighetsbaserad
  • genomsyra alla utrikespolitiska områden
  • låta lokala organisationer leda

Ladda ner rapporten här:

The Game Changer – How a feminist foreign policy could transform societies