Läs om det senaste inom Agenda 2030 och samstämmighet, migration, EU:s och Sveriges bistånd, civilsamhällets demokratiska utrymme och jämställdhet, och annat relaterat till CONCORD Sveriges verksamhet.

Nyheter

19 april 2009

Tre svenska ledamöter till utvecklingsutskottet

Alf Svensson (KD) har valts in som ordinarie ledamot i Europaparlamentets utskott för utveckling. Isabella Lövin (MP) och Åsa Westlund (S) är suppleanter i utskottet. CONCORD Sverige kommer att följa arbetet i EU parlamentet närmare i framtiden.
Läs mer

Nyheter

12 januari 2009

Parlamentsutfrågningar av Kommissionärer

Europaparlamentets utfrågningar av de bliviande kommissionärerna är nu avslutad sånär som på den nyligen utsedde nya kandidaten från Bulgarien, Kristalina Georgieva. I och med avhoppet från Bulgarien blir Parlamentets röstning om den nya Kommissionen förmodligen något försenad.
Läs mer