Nyheter

19 juni 2022

Hallå där Martin Ängeby, ny ledamot i CONCORD Sveriges styrelse

Martin Ängeby, Silc, är ny ledamot i CONCORD Sveriges styrelse

Vem är du? 

Jag har arbetat med internationellt bistånd sedan 1998, och sedan 2009 är jag chef för Liberalernas demokratibiståndsstiftelse Silc. På fritiden blir det mycket politik. Jag är ordförande i Stockholms överförmyndarnämnd och valledare för Liberalerna i Stockholms stad. Jag har tre halvstora barn och bor i Bromma.  Tröghet och fuffens är det värsta jag vet, frihet och rättssäkerhet är bästa boten.

Vad är viktigt för dig att uppnå som ledamot i CONCORD Sveriges styrelse? 

Viktigast är att bibehålla CONCORD:s starka medlemsfokus. I alla paraplyorganisationer finns en risk att kansliet drar iväg och hittar på egna verksamheter istället för att trilskas med medlemmarna.  Min uppfattning är att CONCORD funkar bra, annars hade jag inte accepterat nomineringen till styrelsen. Nu gäller det främst att ge ledningen och personalen fortsatt bra förutsättningar att arbeta utan hinder och störningar.

Vad är CONCORD Sveriges viktigaste roll? 

Vi måste ta tillbaka EU-perspektivet. Och vi måste våga skilja på bra och dåligt bistånd. Det håller inte att bara vifta med 1-procentflaggan, vi måste ha relevans och kvalité i biståndet också.

Övriga ledamöter i CONCORD Sveriges styrelse

Martin Ängeby från Svenskt internationellt liberalt centrum, Silc, valdes in som ny ledamot i styrelsen under CONCORD Sveriges årsmöte den 28 april. Petra Tötterman Andorff från Kvinna till Kvinna valdes om som ordförande, och även följande ledamöter valdes om:

  • Gabriella Irsten (Svenska Freds)
  • Heidi Lampinen (nominerad av Union to Union)
  • Mikael Jägerskog (PMU)
  • Marcus Lundstedt (WeEffect)

Fem ledamöter kvarstår i styrelsen under 2022:

  • Britt-Louise Andersson, (ForumCiv)
  • Noura Berrouba, (Sveriges ungdomsorganisationer, LSU)
  • Henrik Fröjmark (Act Svenska kyrkan)
  • Daniel Karlsson (Olof Palmes Internationella Center)
  • Amira Malik Miller, (nominerad av Islamic Relief Sverige)