Civilsamhällets demokratiska utrymme – Så tycker vi

Vi står upp för människor runt om i världen som försvarar mänskliga rättigheter, demokrati och miljö.

2018 släppte CONCORD Sveriges arbetsgrupp för civic space rapporten ”Tag plats!”. I den finns våra förslag för att skydda civilsamhällets demokratiska utrymme.

Här sammanfattas några av rekommendationerna:

Sverige behöver öka stödet till människorättsförsvarare som är underfinansierade och lever under hård press.

Det kan till exempel vara organisationer och nätverk som drivs av kvinnor, hbtqi-personer, minoriteter, urfolk, personer med funktionshinder, barn och unga. Stödet måste vara långsiktigt. Människorätts- och miljöförsvarares analys och erfarenheter behöver vara utgångspunkt för hur pengarna används.

I regeringens politiska beslut och styrdokument om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer behöver civilsamhällets villkor och mötes- och föreningsfriheten finnas med på ett tydligare sätt än idag.

Rent konkret kan regeringen se till att svenska delegationer alltid prioriterar möten med människorätts- och miljöförsvarare. Att arbeta aktivt med civilsamhällets aktörer måste bli en tydligare del av varje svensk ambassads uppdrag.

Regeringen måste arbeta för en lag om att företag ska respektera mänskliga rättigheter.

Det handlar om att göra det obligatoriskt för svenska företag att genomföra riskanalyser och åtgärdsplaner så att deras verksamhet och agerande internationellt inte har en negativ påverkan på bland annat mötesfriheten och rätten till fredliga protester. Just nu har en del av våra medlemsorganisationer ett upprop för att påverka regeringen i denna fråga. Läs mer här.

EU:s riktlinjer för människorättsförsvarare behöver ses över och unionen måste anta riktlinjer om mötes- och föreningsfrihet.

I EU:s nästa långtidsbudget, år 2021-2027, måste civilsamhällets roll skyddas genom tillräcklig finansiering. Allt detta kan Sverige driva.

Inom FN behöver Sverige och EU motarbeta försöken att hindra människorättsorganisationers tillgång till FN-processer.

Sverige kan också driva att FN:s landkontor tydligt arbetar för att främja utrymmet för människorätts- och miljöförsvarare lokalt.