Civilsamhällets demokratiska utrymme – Så jobbar vi

Vi står upp för människor runt om i världen som försvarar mänskliga rättigheter, demokrati och miljö.

CONCORD Sveriges arbete för civilsamhällets demokratiska utrymme går under namnet civic space. I arbetsgruppen för civic space ingår 21 av CONCORD Sveriges medlemsorganisationer.

Gruppen bevakar hoten mot människors rätt att organisera sig och göra sina röster hörda. Den ger rekommendationer för hur Sverige kan skydda hotade människorättsförsvarare och miljöförsvarare, och skapa utrymme för civilsamhällets organisationer och aktivister att verka fritt. Gruppen delar också lärdomar om hur civilsamhällesorganisationer kan jobba för att stödja hotade samarbetspartners som lever under hård press.

Arbetsgruppen sprider information för att öka kunskapen hos politiker, diplomater och tjänstemän, media och allmänheten om den akuta situationen för demokratins försvarare. Genom att förmedla historier från samarbetsorganisationer och aktivister kan vi beskriva hur hoten ser ut och ge rekommendationer för vad Sverige och EU behöver göra.

I rapporten ”Tag plats! Civilsamhällets demokratiska utrymme och rätten till organisering” presenterar gruppens medlemmar rekommendationer för hur svensk politik, svenskt utvecklingssamarbete och svenska civilsamhällesorganisationer kan agera lokalt, nationellt och internationellt. Rekommendationerna för vi fram genom dialog med de beslutsfattare som kan påverka hur Sverige agerar.