Analys och debatt

Här hittar du våra åsikter och rekommendationer i form av debattartiklar, uttalanden som öppna brev till beslutsfattare och analyser inom CONCORD Sveriges prioriterade frågor.
Rekommendationer Uttalanden Analys Debatt

Rekommendationer

27 juni 2023

KLIMATBISTÅNDET I REFORMAGENDAN: CONCORD SVERIGES INSPEL

Klimatbiståndet måste bidra till att stödja människor som kämpar mot fattigdom och förtryck och fokusera på drabbade grupper. Här är 24 CONCORD Sverige-medlemmars budskap när regeringen reformerar biståndet.
Läs mer

#miljö- och klimaträttvisa

Debatt

3 april 2023

16 organisationer kräver ökat stöd till lokala rörelser

På det pågående högnivåmötet, Summit for Democracy, måste lokala rörelser som kämpar för jämställdhet ges erkännande för den avgörande roll de har för demokrati. Det behövs åtaganden om stöd och finansiering för deras långsiktiga förändringsarbete. Det uppmanar i dag 16 organisationer de politiska ledare, inklusive från Sveriges regering, som just nu möts.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme #jämställdhet

Nyheter

28 mars 2023

Sex medskick när OECD följer upp det svenska biståndet

Regeringen lägger om biståndspolitiken utan riskanalys och tillåter andra politikområden att styra prioriteringar inom utvecklingspolitiken. Läs CONCORD Sveriges kommentarer till OECD-DAC:s uppföljning av det svenska biståndet.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

Nyheter

28 februari 2023

Civilsamhället trycker på för att EU ska steppa upp arbetet med Agenda 2030

I sommar ska EU för första gången berätta för FN:s högnivåmöte hur unionen ligger till med genomförandet av Agenda 2030. Tre färska rapporter bildar underlag till EU:s rapportering. De efterlyser bland annat stärkt engagemang utanför unionen.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #eu-politik

Analys

20 februari 2023

Betoning på biståndet i utrikespolitiska debatten

Årets utrikespolitiska debatt blev ovanligt snabbt högintressant för CONCORD Sveriges medlemmar. I partiernas anföranden kom biståndspolitik, feministisk utrikespolitik och civilsamhällets roll upp. Här sammanfattar vi debatten, delar ut beröm, saknar ett par ledamöter och lyfter lovande nykomlingar inom utrikespolitiken.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #biståndsbudget #biståndsdebatten #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu-politik #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Analys

15 februari 2023

Utrikespolitiska deklarationen - Sverige släpper ambitioner om globalt ledarskap

Utrikesdeklarationen 2023 har starkt fokus på närområdet, och varken Agenda 2030 eller de globala hunger-, fattigdoms- och livsmedelskriserna nämns. Biståndet ska fungera som hävstång för demokrati och handel och det upprepas att klimatbiståndet ska utökas. Här är vår analys.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #biståndsdebatten #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Analys

13 februari 2023

Ökar biståndet till civilsamhället?

Att andelen bistånd till civilsamhället ska öka är en politisk överenskommelse inom regeringen samt stödparti, bland annat enligt en debattartikel i tidningen Dagen. Regeringen har vid upprepade tillfällen - i budgetpropositionen, riksdagsdebatter, intervjuer och möten - sagt att andelen bistånd till civilsamhället ökar i budgeten för 2023. Samtidigt genomförs stora nedskärningar i anslag ämnade att stärka civilsamhället. Hur hänger det ihop?
Läs mer

#biståndsbudget #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Analys

30 januari 2023

OECD-DAC förtydligar gränserna mellan bistånd och migrationspolitik

Vid årsskiftet beslutade Sverige och de andra länderna i OECD:s biståndskommitté DAC att förtydliga definitionen av internationellt bistånd i migrationsfrågor. I Tidöavtalet, där regeringen och Sverigedemokraterna enats om sju samarbetsområden, lyfts internationellt bistånd som verktyg för migrationspolitiken. Vi analyserar de nya DAC-riktlinjerna och deras konsekvenser för tillämpningen av Tidöavtalet.
Läs mer

#eu-politik #eu:s och sveriges bistånd

Analys

21 december 2022

Äntligen enas världen om ramverk för biologisk mångfald

Både urfolks rättigheter och jämställdhet får genomslag i den nya överenskommelsen för biologisk mångfald. Detta är bland annat resultatet av ihärdigt arbete från civilsamhällesaktörer. Steg framåt togs också vad gäller finansiering för genomförandet.
Läs mer

#miljö- och klimaträttvisa

Uttalande

28 november 2022

Brev till biståndsminister Johan Forssell inför möte med EU:s biståndsministrar

Sverige bör driva på för stärkt lokalt ägarskap kring stödet till både Ukraina och Afghanistan, och höja sin röst för sociala trygghetssystem i Afrika. Det skriver CONCORD Sverige till bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell inför hans möte med EU:s biståndsministrar den 28 november 2022.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet