Nyheter

29 januari 2020

Viktiga datum våren 2020

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #företagande och mänskliga rättigheter #jämställdhet #migration och utveckling

FN:s kvinnokommissions 64:e möte, förhandlingar om EU:s kommande budget och kampanj om företag och mänskliga rättigheter. Det är några av vårens hållpunkter inom våra prioriterade områden.

VIKTIGA DATUM PÅ SVENSK, EUROPEISK OCH FN-NIVÅ

Februari

12 Utrikesdeklarationen presenteras och utrikespolitisk debatt hålls i riksdagen

17 Möte utrikesrådet (FAC) utrikesfrågor

20 Extrainsatt EU-toppmöte om unionens långtidsbudget

25 Allmänna rådet, (General Affairs Council, GAC)

Mars

5-6 Informellt utrikesministermöte i EU

9-20 FN:s kvinnokommisions (CSW) 64:e möte i mars 2020 som har tema Peking +25 (CSW64 / Beijing+25)

12 Möte utrikesrådet (FAC) handel

12-13 Möte för rådet för rättsliga och inrikesfrågor i EU (RIF)

23 Möte utrikesrådet (FAC) utrikesfrågor

24 Allmänna rådet, (General Affairs Council, GAC)

26-27 Möte för EU:s regerings-/statschefer (Europeiska rådet)

April

15 Debatt i riksdagen om vårändringsbudgeten

20-23 Financing for Development Forum (FfD) i New York

21 Allmänna rådet, (General Affairs Council, GAC)

22 Möte utrikesrådet (FAC) utrikesfrågor

Maj

11 Möte utrikesrådet (FAC) utrikesfrågor

12 Allmänna rådet, (General Affairs Council, GAC)

12 Möte utrikesrådet (FAC) försvar

14 EU:s biståndsministrar träffas (FAC utveckling)

26 Allmänna rådet, (General Affairs Council, GAC)

Juni

4-5 Möte för rådet för rättsliga och inrikesfrågor i EU (RIF)

8 Möte utrikesrådet (FAC) handel

10 Partiledardebatt i riksdagen

10-14 Järvaveckan

15 Möte utrikesrådet (FAC) utrikesfrågor

16 Allmänna rådet, (General Affairs Council, GAC)

18-19 Möte för EU:s regerings-/statschefer (Europeiska rådet)

Juli

28 jun – 5 jul Almedalsveckan

7-16 FN:s högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) i New York

FÖR VÅRA MEDLEMMAR

Under våren kommer vi genom våra arbetsgrupper att genomföra en mängd olika aktiviteter. Vi planerar bland annat:

  • en kampanj om företag och mänskliga rättigheter som startar i mars
  • en rapport om feministisk klimatpolitik som släpps senare i vår
  • ett arbete med Agenda 2030 och samstämmighetspolitiken som längre fram resulterar i rapporten Barometer 2020

Vi kommer även arbeta med att nyansera och fördjupa den pågående biståndsdebatten. Självklart fortsätter vi också bevaka och försöka påverka biståndets roll i EU:s långtidsbudget när nu budgetnivåer och inriktningen för biståndet till slut ska förhandlas klart.

Planera in följande datum:

5 februari  Medlemsträff där vi blickar framåt på det utvecklingspolitiska året 2020, anmäl dig till peter.sorbom@concord.se
28 april CONCORD Sveriges årsmöte och Policyforum

Håll också utkik i vår kalender för fler datum under våren.

Relaterat

Översikt av större möten inom FN under 2020

Fler datum som rör svensk politik