EU:s budget i fokus

EU-länderna har förhandlat klart om en ny långtidsbudget. Budgeten spelar en avgörande roll inte bara för EU:s framtid utan hela världens.

Om budgeten Aktuellt Så tycker vi
EU är världens största biståndsgivare. Hur mycket pengar unionen lägger på internationellt bistånd och vad de går till har stora konsekvenser för möjligheterna till en hållbar global utveckling. Här kan du läsa om vad som står på spel, fördjupa dig i olika delar av budgeten.

Fördjupa dig i budgeten

EU-flaggan framför jordglob
Hand med mynt EU:s budget på 5 min

Vad är EU:s långtidsbudget?

Den budget som styr EU:s arbete, både inom och utanför unionen. Sträcker sig över 7 år, nästa mellan år 2021-2027. Förslaget till ny budget, som nu förhandlas, presenterades av EU-kommissionen i maj 2018.

Varför är den viktig? 

Eftersom EU, tillsammans med medlemsstaterna, är världens största biståndsgivare med ett stort stort politiskt inflytande globalt har unionen en unik möjlighet att bidra till en hållbar och rättvis värld. Prioriteringar och nivåer i budgetförhandlingarna är därför mycket viktiga för framtiden globalt.

Tre oroväckande delar i budgeten 

Den del av budgetförslaget som innefattar EU:s utvecklingssamarbete är oroande på bland annat dessa tre punkter:

  • 12 tidigare separata program för arbetet utanför EU har nu slagits ihop till ett enda stort. Det skapar en stor risk för att fattigdomsbekämpning blir mindre styrande på grund av konkurrens med andra områden i programmet, exempelvis EU:s säkerhetspolitik, migrationspolitik och ekonomiska intressen.
  • En rejäl dos av flexibilitet har byggts in i förslaget. Till exempel sätts en del av budgeten åt sidan för oförutsedda händelser och kortsiktiga åtgärder. Upp till 15 procent av budgeten för ett område ska dessutom kunna överföras till ett annat. Eftersom migration är satt som en prioriterad fråga är risken stor att de icke öronmärkta pengarna går till exempelvis kustbevakning och gränskontroller för att hindra människor på flykt från att komma till EU.
  • Förslaget saknar tydliga mål om att bekämpa fattigdom och uppnå Globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Det saknar också jämställdhetsperspektiv och ett tillräckligt starkt rättighetsperspektiv. Dessa delar är centrala i att bygga en hållbar utveckling globalt, och det är därför väldigt problematiskt att de inte är tydliga i förslaget.

Vad borde Sverige och andra EU-länder driva i förhandlingarna?

  • EU behöver behålla en ambitiös budget för arbetet utanför unionen, minst 10 procent av EU:s totala budget, i enlighet med förslaget från EU-kommissionen. Det krävs för att till exempel kunna finansiera åtagandena om Agenda 2030 och klimatavtalet från Paris. Dock finns en stor risk att kravet om 10 procent får stryka på foten för andra prioriteringar i budgetförhandlingarna.
  • Bistånd får aldrig användas för att stoppa migration, som att finansiera kustbevakning och gränskontroller, eller till att finansiera militären. EU har hittills värnat om ett bistånd där människors lika värde, demokrati och solidaritet varit vägledande. Det måste EU fortsätta med och inte ge vika för kortsiktiga intressen som idag dominerar debatten inom unionen.
  • Sverige måste kliva fram och ta ledarrollen inom EU till försvar för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling. Det kräver en biståndsbudget som är tydligt förankrad i bland annat Agenda 2030 och Parisavtalet
Läs mer om vad vi tycker Sverige borde driva

Biståndets roll är att främja en rättvis och hållbar utveckling. Inte att minska migration eller öka konkurrenskraften för europeiska företag

Håkan Wirtén, generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF


Få uppdateringar om EU:s budget i fokus

Under året kommer vi att uppdatera med flera delar om budgetförhandlingarna för att du enkelt ska hänga med i vad som händer.

Vi kommer bland annat att lyfta olika globala områden och hur de kopplar till budgetförhandlingarna, till exempel migration, jämställdhet, civilsamhällets roll och Agenda 2030. Vi tar även upp Sveriges roll och själva förhandlingsprocessen – hur går den till?

Vill du fortsätta få utskick när vi lägger ut nya delar om EU:s budgetförhandlingar?

Skriv upp dig

Jobbar din organisation med EU:s kommande budget? Eller vill ni engagera er mer?

Vi kommer under året lyfta exempel på hur våra medlemsorganisationer arbetar med budgetförhandlingarna. Hör gärna av dig till info@concord.se om din organisation jobbar med frågan och vill informera andra om ert arbete.

CONCORD Sverige arbetar på olika sätt med att påverka politiker på svensk och europeisk nivå i budgetprocessen. Vill du delta i detta arbete? Kontakta Céline Giertta, policysamordnare för EU:s utvecklingsfinansiering och bistånd, celine.giertta@concord.se.