Uttalande

16 september 2020

Brev till riksdagen om Sveriges politik för global utveckling, jämställdhet och klimat

#agenda 2030 och samstämmighet #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet

Coronapandemin har tydliggjort världens ömsesidiga beroende och att politiska beslut på nationell nivå får globala konsekvenser. Därför vill vi i det här brevet dela med oss av resultatet från vår granskning av regeringens genomförande av politiken för global utveckling med rekommendationer till riksdag och regering. Vi vill också lyfta vikten av att stärka kopplingarna mellan jämställdhet och klimat.

Till ledamöter i Sveriges riksdag

Ny termin och nytt brev från oss i plattformen CONCORD Sverige. Senast hörde vi av oss i april för att lyfta globala perspektiv på coronapandemins konsekvenser. Ni är många som verkar för att dessa perspektiv finns med i riksdagens arbete, det vill vi tacka er för.

Pandemin har tydliggjort världens ömsesidiga beroende och att politiska beslut på nationell nivå får globala konsekvenser. Därför vill vi i det här brevet dela med oss av resultatet från vår granskning av regeringens genomförande av politiken för global utveckling med rekommendationer till riksdag och regering. Vi vill också lyfta vikten av att stärka kopplingarna mellan jämställdhet och klimat. I vår nya rapport finner du användbara rekommendationer för riksdagen. Slutligen vill vi berätta varför ett starkt stöd till människor som lever i fattigdom och förtryck är så viktigt just nu. Snart ska budgeten debatteras, och vi och våra 73 medlemsorganisationer har fakta, erfarenhet och exempel om du vill veta mer om vad det svenska internationella biståndet gör för skillnad.

Vi har granskat Sveriges politik för global utveckling

Sverige har höga ambitioner om att driva en politik för en hållbar global utveckling. I juni lämnade regeringen en proposition för genomförandet av Agenda 2030 där behovet av en samstämmig politik återigen betonades. Det vill säga att alla politikområden måste bidra till och utgå ifrån ett rättighets- och fattigdomsperspektiv.

Vår granskning visar att framsteg gjorts, men att det finns flera områden där den förda politiken snarare motverkat en hållbar global utveckling. Därför uppmanar vi riksdagen att skapa ett tvärpolitiskt parlamentariskt forum för Agenda 2030 med uppdrag att säkerställa att svensk politik är samstämmig och utgår från ett rättighets- och fattigdomsperspektiv.

Läs gärna rapportens övriga rekommendationer till dig i riksdagen i frågor om fred och säkerhet, migration, företagande och mänskliga rättigheter, jordbruk, klimat och skatt- och skuldfrågor.

Klimat och jämställdhet hör ihop

Klimatfrågan har hamnat i skymundan av coronapandemin men hänsyn till klimatet är helt centralt i återhämtningen under och efter pandemin. I en granskning gjord av 16 medlemsorganisationer i CONCORD Sverige visar vi att en effektiv klimatpolitik måste bygga på en genusanalys. När vi synat svenska och internationella lagar och policyer på jakt efter kopplingen mellan jämställdhet och klimat har resultatet delvis varit nedslående.

Sverige har ett klimatramverk som på flera områden saknar genusanalys och en feministisk utrikespolitik som missar att ta ett helhetsgrepp om hur jämställdhet och klimatarbete hänger ihop. Du som riksdagsledamot kan ligga på för att Sveriges feministiska utrikespolitik stärker kopplingarna mellan genus och klimat för att hantera klimatkrisen mer effektivt och bidra till klimaträttvisa. Du kan också arbeta för att utrikes-, utvecklings- och klimatpolitiken bidrar till att öka flickors och kvinnors inflytande och delaktighet i klimatarbetet, och samtidigt stärka skyddet av dem som försvarar sin mark, miljön och de mänskliga rättigheterna.

Nu behövs Sveriges röst i världen ännu mer

Vi vet att covid-19 har utlöst den värsta ekonomiska krisen i modern tid och att de som hade det sämst redan innan pandemin drabbas hårdast. Enligt FN hade det behövts fyra gånger mer internationellt bistånd i världen för att möta pandemins katastrofala konsekvenser för människor i fattigdom.

I Sverige finns samhällsproblem som kräver mer resurser. Dem måste vi klara av att ta oss an, men utan att tumma på vårt stöd till världens mest utsatta. Som ett av världens rikaste länder bör vi alltid kunna avsätta en hundradel av BNI till de som har det sämre. 41 av våra medlemmar uppmanar dig som riksdagsledamot att stå upp för ett Sverige som inte sviker i krisen, ett Sverige att vara stolta över.