Aktuellt

Läs om det senaste inom Agenda 2030 och samstämmighet, migration, EU:s och Sveriges bistånd, civilsamhällets demokratiska utrymme och jämställdhet samt annat relaterat till CONCORD Sveriges verksamhet.

Nyhet

31 oktober 2012

Reaktioner mot förslag om nedskärningar i EU:s biståndsbudget

CONCORD är mycket besvikna över de nedskärningar i EU:s budget som presenterades av det cypriotiska EU-ordförandeskapet i veckan. Förslaget innebär stora nedskärningar i EU:s budget för utvecklings- och biståndsarbete. Både EU-kommissionen och EU-parlamentet ställer sig emot förslaget som har fått ta emot mycket kritik på bred front.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

Nyhet

26 oktober 2012

Samstämmighet och fokus på utvecklingspolitik i beslut från EU-parlamentet

CONCORD välkomnar stödet från EU-parlamentet denna vecka från Strasbourg rörande EU:s utvecklingssamarbete. På torsdagen röstades ett beslut fram som utnämner år 2015 till European Year for Developmet Cooperation. EU-parlamentet antog också beslut om att EU:s utvecklingspolitik måste överkomma sina strukturella svagheter och inte undermineras av bristande samstämmighet mellan olika politikområden.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Nyhet

22 oktober 2012

Nordiska biståndsministrar uppmanas att stoppa investeringar i skatteparadis

Flera regeringar i Norden kommer i år att se över de direktiv som styr investeringarna i skatteparadis som görs av de nordiska investeringsfonderna för utveckling. I ett brev till de nordiska biståndsministrarna uppmanar CONCORD Sverige tillsammans med en lång rad andra nordiska civilsamhällesorganisationer regeringarna att verka mot att biståndsmedel används i felaktigt syfte genom att investeras i skatteparadis.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Nyhet

19 oktober 2012

Rapport ger dig råd och tips för att arbeta med utbildning i utvecklingsfrågor

DESS Summer School 2012 har nyligen publicerat en rapport från årets veckolånga utbildningsseminarium som bjöd in representanter från CSOs från EU, kandidatländer och utvecklingsländer. Rapporten “Engaging Local Society in Sustainable Development” innehåller tips och råd för inspiration och idéer för organisationer och andra utövare som arbetar med att öka kunskapen i samhället om utvecklingsfrågor -Development Education.
Läs mer

Nyhet

16 oktober 2012

CONCORD välkomnar EU:s stöd till det civila samhället

EU:s utrikesministerråd meddelade efter sitt möte i Luxemburg den 15 oktober att de nått en ny överenskommelse om förnyat stöd till civila samhällsorganisationer (CSOs) som arbetar i utvecklingsländer. Det nuvarande stödet från EU uppgår till omkring 1 miljard euro per år.
Läs mer

Nyhet

15 oktober 2012

AidEx 2012: biståndseffektivitet i fokus

AidEx har utvecklats till ett nyckelevenemang för yrkesverksamma inom biståndsbranschen i Europa och stöds av de stora humanitära aktörerna såsom FN:s flyktingorgan (UNHCR), Läkare utan gränser, EU:s generaldirektorat för humanitärt bistånd (DG ECHO), FN:s World Food Program (WFP), Internationella röda korset, UNICEF, Oxfam, Islamic Relief Worldwide och World Vision International.
Läs mer

Nyhet

15 oktober 2012

EU-parlamentet stödjer en ökning av biståndsbudgeten i EU:s nästa långtidsbudget

Inför förhandlingarna med EU:s medlemsstater om EU:s budget för 2014-2020 fattade EU-parlamentet den 23 oktober ett beslut om att de står bakom EU-kommissionens förslag att höja biståndsnivåerna för de kommande sju åren.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

Nyhet

10 oktober 2012

Concord Sverige och den Internationella Flickdagen

Den 11 oktober inföll den Internationella Flickdagen. Det var första gången någonsin dagen uppmärksammades för att informera makthavare och allmänheten om flickors rättigheter. Plan Sverige, medlem i CONCORD Sverige, har haft en viktig roll i att se till att frågan togs upp I FN. CONCORD Sverige arbetar också aktivt med att stärka jämställdhetsperspektivet i EU:s utvecklingspolitik.
Läs mer

#jämställdhet

Nyhet

5 oktober 2012

Nya formuleringar i EU:s utvecklingspolitik

Denna vecka har EU-kommissionen genom två olika meddelanden lyft nya initiativ för att förbättra och effektivisera stödet från EU till fattiga och krisdrabbade länder. Förslagen innebär nya fokusområden i EU:s utvecklingspolitik, med ökat fokus på demokratiutvecklig i s.k. övergångsländer, samt nytt fokus på att hjälpa krisdrabbade och utsatta befolkningsgrupper att kunna stå emot effekterna av framtida kriser och katastrofer.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

Nyhet

2 oktober 2012

Redovisning av bistånd släpar efter i EU

I rapporten "2012 Report on Financial Transparency in Aid" granskar den London-baserade organisationen Publish What You Fund, tillsammans med bl.a. CONCORD Sverige och även andra CSOs, 72 olika biståndsorgan, organisationer och institutioner vad gäller öppenhet i bstånd. EU-kommissionen hamnar högt på en 5e plats, och Sverige på 7e plats, men stora länder i EU släpar efter när det kommer till att redovisa fördelning av bistånd och finansiering av utvecklingsprojekt.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd