Nyhet

30 november 2020

Tomas Tobé (M) och ett tomt EU-parlament
Tomas Tobé (M) och EU-parlamentet. Foto: Moderaterna/EU-parlamentet

EPP kuppade in villkorat bistånd i EU-parlamentet

#biståndsdebatten #eu:s och sveriges bistånd

Europaparlamentet beslutade onsdag den 25 november om ett betänkande om effektivt bistånd. Ett sent ändringsförslag från partigruppen EPP om att bistånd bör kopplas till krav om migrationssamarbeten röstades igenom. Svenska EU-parlamentarikern Tomas Tobé (M) beskriver beslutet som ”ett skifte i EU:s biståndspolitik”.

Det ursprungliga betänkandet om effektivt bistånd har beretts i utvecklingskommittén DEVE och har välkomnats av civilsamhället eftersom innehållet ligger väl i linje med utvecklingsmål och -principer. Men med de ändringar och tillägg från EPP som röstades igenom går parlamentet istället ifrån principerna om ett effektivt utvecklingssamarbete.

DEVE:s ordförande är den moderata EU-parlamentarikern Tomas Tobé. Han har i kommittén drivit frågan om att bistånd ska kopplas till krav om migrationssamarbete – ett förslag som röstades ner där. Istället lade då hans partigrupp EPP fram ett ändringsförslag med samma krav en dag innan omröstningen den 25 november – ett förslag som alltså antogs av en knapp majoritet i parlamentet. Det innebär att EU-parlamentet nu förespråkar att EU:s bistånd bör kopplas till krav på partnerländer om migrationssamarbeten.

Det är ett kontroversiellt beslut som bryter mot reglerna för internationellt bistånd. Det faktum att ändringsförslaget lades fram i sista sekund kan ha inneburit att vissa EU-parlamentariker missade information om vad de röstade för, säger Céline Giertta, policysamordnare på CONCORD Sverige.

Beslutet innebär att parlamentet rekommenderar EU att ha som krav på partnerländer att samarbeta inom exempelvis återvändande för att få del av utvecklingsbistånd. Den typen av villkorande av bistånd har dock visat sig antingen verkningslöst eller kontraproduktivt.

Röstsiffrorna i parlamentet var 331 för, 294 mot och 72 som avstod. De svenska EU-parlamentarikerna från C, MP, S och V röstade emot förslaget. KD, M, SD och L röstade för. På sin Facebook-sida beskriver Tomas Tobé onsdagens omröstning som en seger för Moderaternas politik och som ”ett skifte i EU:s biståndspolitik” medan S&D-gruppen i ett pressmeddelande beskriver EPP:s agerande som ”skamligt”.

Betänkandet som parlamentet röstade igenom är inte bindande, utan ska ses som ett uttalande från parlamentet till kommissionen och medlemsstaterna om vad man vill se för insatser för ett effektivt bistånd. Det kan komma att ha betydelse i slutförhandlingarna av EU-biståndet i budgeten för 2021-2027.

EU-parlamentet har i förhandlingarna tidigare stått bakom positionen att biståndsmedel inte ska villkoras mot migrationssamarbete. Men med detta betänkande finns nu en motsättning som de medlemsstater som vill se att bistånd kopplas samman med migration kan ta fasta på.

Mer på ämnet: