Se våra seminarier i efterhand, bland annat med politikersamtal om migration och jämställdhet.

Video

26 november 2020

Samtal om en lag för företagande och mänskliga rättigheter

Coronapandemin har kastat ljus på orimliga arbetsförhållanden som finns i globala leverantörsled idag. Diskussionen om lagstiftning som kräver att företag respekterar mänskliga rättigheter, genom så kallad Human Rights Due Diligence (HRDD), pågår nu på många håll. I detta digitala samtal får vi höra experter, företag och röster från de som berörs, följt av ett samtal mellan riksdagsledamöter.
Läs mer & se videon

#företagande och mänskliga rättigheter

Video

25 september 2020

Sveriges globala roll i världens motvind

Just nu uppdaterar flera politiska partier i Sveriges riksdag sin internationella utvecklings- och biståndspolitik. Lyssna på ett politikersamtal med representanter från S, M, C och MP om partiernas internationella engagemang och hur Sveriges bistånd bäst kan göra skillnad i världen.
Läs mer & se videon

#agenda 2030 och samstämmighet #biståndsdebatten #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet

Video

12 juni 2020

En feministisk politik för klimaträttvisa - rapportlansering

Se samtalet med biståndsminister Peter Eriksson om varför det behövs en stark feministisk politik för klimatet. Diskussionen utgår från vår nya rapport ”Feminist policies for climate justice – highlighting key linkages between gender and climate”, som tagits fram av 16 medlemsorganisationer i CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp.
Läs mer & se videon

#jämställdhet

Video

19 mars 2018

Politikerdebatt: Vad står på spel med EU:s nya asylsystem?

Var går Sveriges gräns i förhandlingarna om EU:s gemensamma asylsystem? Kommer Sverige rösta för förslagen även om det innebär att vi aldrig mer kan återgå till en human asylpolitik? Vi kräver tydliga svar på vårt seminarium med företrädare för S, L, V och MP.
Läs mer & se videon

#migration och utveckling

Video

7 mars 2018

Politikerdebatt: en feministisk utrikespolitik efter valet?

Kommer den feministiska utrikespolitiken att överleva valet? Den frågan debatterade de utrikes- och biståndspolitiska talespersonerna för Centerpartiet, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet på vårt seminarium i samband med internationella kr 2018.
Läs mer & se videon

#jämställdhet

Video

5 juli 2017

Panelsamtal: Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik?

Sverige är det första landet i världen som har en uttalad feministisk utrikespolitik. Med de bakslag för kvinnors och flickors rättigheter som vi sett i flera delar av världen under det gångna året är den feministiska utrikespolitiken viktigare än någonsin. Se ett panelsamtal med civilsamhället och regeringsrepresentanter vid lanseringen av 2017 års upplaga av den granskande rapporten ”Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik?".
Läs mer & se videon

#jämställdhet #feministisk utrikespolitik

Video

23 oktober 2013

Riksdagsseminarium: Tio år med Sveriges politik för global utveckling

Den 23 oktober 2013 arrangerade CONCORD Sverige, FUF, Miljöpartiet de gröna och Kristdemokraterna riksdagsseminariet ”10 år med Politik för global utveckling”. Representanter från KD, MP, S, C, V, FP och M deltog.
Läs mer & se videon

#agenda 2030 och samstämmighet