Nyhet

22 januari 2021

Kalender 2021

Vårens viktiga datum

#agenda 2030 och samstämmighet #eu:s och sveriges bistånd

Utrikespolitisk debatt i riksdagen, EU-konferens om gemensam klimatlag och FN:s årliga högnivåforum för uppföljningen av Agenda 2030. Det är några av vårens hållpunkter inom de frågor CONCORD Sverige jobbar med.

Viktiga datum på svensk, europeisk och internationell nivå

Januari

25 Möte för EU:s utrikesministrar (FAC)

26 Möte för Allmänna rådet i EU (General Affairs Council, GAC)

31 Extrainsatt kongress för Miljöpartiet med val av språkrör

Februari

22 Möte för EU:s utrikesministrar (FAC)

23 Möte för Allmänna rådet i EU (General Affairs Council, GAC)

22-23 FN:s Enivronmental Assembly 5 (del 1, del 2 hålls feb/mars 2022)

24 Utrikesdeklarationen presenteras och utrikespolitisk debatt hålls i riksdagen

26 Högnivåkonferens i EU om EU-klimatlag

Mars

4-5 Möte för EU:s utrikesministrar (informellt FAC)

17-18 FN:s regionala kommission för Europas forum för hållbar utveckling

18 Möte för EU:s miljöministrar (FAC miljö)

22 Möte för EU:s utrikesministrar (FAC)

23 Möte för Allmänna rådet i EU (General Affairs Council, GAC)

25-26 Möte för Europeiska rådet (EU:s stats- och regeringschefer)

27 Sverigemötet – Moderaterna

April

5-11 Världsbankens och IMF:s vårmöten

12-15 Financing for Development Forum i FN

15 Vårändringsbudgeten presenteras av regeringen med debatt i riksdagen

19 Möte för EU:s utrikesministrar (FAC)

19-21 Mänskliga rättighetsdagarna i Uppsala (tema boende)

20 Möte för Allmänna rådet i EU (General Affairs Council, GAC)

Maj

8 Informellt möte för Europeiska rådet (EU:s stats- och regeringschefer)

9 Europadagen

4 Möte för EU:s försvarsministrar (FAC försvar)

10 Möte för EU:s utrikesministrar (FAC)

11 Möte för Allmänna rådet i EU (General Affairs Council, GAC)

20 Möte för EU:s handelsministrar (FAC handel)

25 Möte för EU:s biståndsministrar (FAC utveckling)

Juni

9 Partiledardebatt i riksdagen

21 Möte för EU:s miljöministrar (FAC miljö)

22 Möte för Allmänna rådet i EU (General Affairs Council, GAC)

23 Sommaravslutning för riksdagen

24-25 Möte för Europeiska rådet (EU:s stats- och regeringschefer)

Juli

4-11 Almedalsveckan i digital hybridform

6-15 FN:s högnivåforum för uppföljningen av Agenda 2030

För våra medlemmar

Förutom möten för medlemmar i våra olika arbetsgrupper kommer vi likt tidigare år hålla större möten för alla medlemsorganisationer. Både policyforum och årsmöte är hållpunkter under våren. Håll utkik i vår kalender för aktuella datum, där vi även kommer uppdatera med seminarier och annat som planeras under våren.