Nyheter

12 december 2020

EU:s nya långtidsbudget är nu klubbad

#eu:s budget

EU:s medlemsländer har nått en överenskommelse om unionens nästa budget, åren 2021-2027. Beslutet innebär att nivåerna i budgeten och coronastödet, kallat Next Generation EU, nu är fastslagna.

Den extra miljard euro till biståndet som EU-parlamentet och EU:s ledare kom överens om för några veckor sedan ingår i den spikade budgeten. Parlamentet kommer att rösta för att ge sitt godkännande i plenum nästa vecka. 
 
Eftersom förhandlingarna dragit ut på tiden och det nu krävs juridiska processer innan budgeten kan börja gälla kan vi förvänta oss att EU:s olika biståndsprogram rullas ut till sommaren 2021. Detaljer om hur budgeten ska fördelas kvarstår och kommer att förhandlas om under kommande tre veckor.

Nästa vecka kan beslut komma att fattas om vad den extra miljarden till biståndet ska gå till, om det blir till tematiska program eller lånegarantiinstrumentet EFSD+. Parlamentet driver att pengarna ska gå till tematiska program såsom civilsamhället, demokrati och mänskliga rättigheter, fred och stabilitet samt globala utmaningar, medan rådet och kommissionen driver på för EFSD+.

Detaljer om huruvida biståndet ska villkoras i koppling till migration är ytterligare en fråga som kvarstår. Huvudförhandlarna i parlamentet insisterar på att förhandlingsmandatet som motsätter sig villkorat bistånd ligger fast, men inom rådet har möjligheterna med det numera kallade ”Tobé-betänkandet” lyfts. Det innebär att rådet kommer att använda alla verktyg för att få igenom villkorat bistånd.