Analys

13 november 2020

Tveksam framgång för biståndet i ny överenskommelse om EU:s budget

#eu:s budget #eu:s och sveriges bistånd

Tisdag den 10 november nåddes en uppgörelse om EU:s kommande långtidsbudget, för åren 2021-2027. Efter tuffa förhandlingar får bland annat utvecklings- och humanitärt bistånd ytterligare totalt två miljarder euro. Men CONCORD Europa är delvis kritisk till hur de nya pengarna ska användas och att medlen inte räcker för att möta de globala behoven.

EU-parlamentet har nu lyckats förhandla fram en miljard euro extra till humanitärt bistånd och ytterligare lika mycket till budgeten för det internationella utvecklingsbiståndet. CONCORD Europa riktar dock kritik mot att de sistnämnda pengarna ska förvaltas av den nya Europeiska fonden för hållbar utveckling plus. Det är ett lånegarantiinstrument som ska öka privata investeringar i låginkomstländer genom att dela på riskerna. EU:s nuvarande lånegarantiinstrument har fått kritik från flera håll för att inte visa tydliga resultat för hållbar utveckling.

CONCORD Europa skriver i ett pressmeddelande att ”[Det är] ett investeringsinstrument som uppvisat minst sagt blandade resultat. När vi nu går in i årtiondet för handling för att uppnå Globala målen, och med de bakslag som orsakats av covid-19, måste ansträngningarna öka. Ojämlikheter, som redan innan pandemin låg på farligt höga nivåer, har ökat ytterligare.”

Med pandemins förödande konsekvenser för utvecklingen i världen, som särskilt drabbar människor i fattigdom, är behoven enorma. Den nya budgetöverenskommelsen är långt ifrån tillräcklig för att täcka dem.

Biståndet måste gå till de mest utsatta! Att lägga ytterligare pengar i en fond som redan tidigare fått kraftigt ökad budget, trots att resultaten har fått kritik av EU:s egen revisionsmyndighet, är direkt oansvarigt. Vi förväntar oss att en omfördelning av de extra medlen görs till satsningar som når ut till gräsrötterna och kan stärka demokrati, mänskliga rättigheter och människors förmåga att klara sig i coronakrisen, säger Céline Giertta, policysamordnare på CONCORD Sverige.

Den nya överenskommelsen mellan EU-parlamentet och EU:s ledare kan nu göra ett avtal möjligt innan årsskiftet så att budgeten kan börja gälla enligt plan. Tyska ordförandeskapet kommer nu ta tillbaka förslaget till Europeiska rådet där medlemsländerna måsta godkänna det med enhällighet. Här finns en risk att Ungern och Polen lägger in veton på grund av en uppgörelse i budgetförhandlingarna om att kunna stoppa utbetalningar av EU-medel till stater som bryter mot rättsstatsprinciper.

Efter att EU-länderna enats ska budgeten gå till omröstning i EU-parlamentet. Detta kan i bästa fall ske redan om två veckor. Delar av innehållet kommer sen fortsätta att förhandlas, som till exempel hur stor andel av budgeten för utvecklingsbistånd som ska gå till jämställdhet och klimat.