Här samlar vi aktuella nyheter, rapporter, debattartiklar, analyser och rekommendationer inom området Agenda 2030 och samstämmighet.

Nyhet

26 oktober 2012

Samstämmighet och fokus på utvecklingspolitik i beslut från EU-parlamentet

CONCORD välkomnar stödet från EU-parlamentet denna vecka från Strasbourg rörande EU:s utvecklingssamarbete. På torsdagen röstades ett beslut fram som utnämner år 2015 till European Year for Developmet Cooperation. EU-parlamentet antog också beslut om att EU:s utvecklingspolitik måste överkomma sina strukturella svagheter och inte undermineras av bristande samstämmighet mellan olika politikområden.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Nyhet

22 oktober 2012

Nordiska biståndsministrar uppmanas att stoppa investeringar i skatteparadis

Flera regeringar i Norden kommer i år att se över de direktiv som styr investeringarna i skatteparadis som görs av de nordiska investeringsfonderna för utveckling. I ett brev till de nordiska biståndsministrarna uppmanar CONCORD Sverige tillsammans med en lång rad andra nordiska civilsamhällesorganisationer regeringarna att verka mot att biståndsmedel används i felaktigt syfte genom att investeras i skatteparadis.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Uttalande

29 juni 2012

Brev till de nordiska finansministrarna om finansministermötet i EU (eng)

We, Nordic civil society organisations working for transparency and tax justice, would like to raise some concerns regarding the current review of the accounting directive and the transparency directive in the EU. Our concerns and recommendations regard the section dealing with countryby-country reporting (CBCR).
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Uttalande

10 maj 2012

Brev till biståndsminister Gunilla Carlsson inför EU:s biståndsministermöte

Vi kontaktar dig med anledning av nästa veckas möte i Foreign Affairs Council då EU:s biståndsåtaganden, Agenda for Change samt EU:s samstämmighetspolitik (PCD) ska diskuteras. Svenska organisationer följer och deltar i arbetet med dessa frågor i nära samarbete med CONCORD Europa. Vi skulle vilja dela med oss av vår syn på de tre nedanstående agendapunkterna och hoppas att dessa kan bidra till Sveriges position.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #eu:s och sveriges bistånd

Barometer (2012)

Den 10 maj 2012 lanserades Barometer 2012, en rapport som utvärderar och betygsätter Sveriges politik inom områdena: klimat, migration, finans, handel och säkerhet. Bakom rapporten står 13 medlemmar i CONCORD Sverige. Fokus ligger på utmaningar och målkonflikter där politiken inte är samstämmig med utvecklingsmålen. Dessutom presenteras konkreta förslag på hur politiken kan förbättras.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #barometer

Uttalande

15 mars 2012

Brev till landsbygdsminister Eskil Erlandsson om EU:s Common Agricultural Policy (eng)

We, CONCORD, the European NGO confederation for Relief and Development, which represent 1,800 NGOs are writing to you to draw your attention to the potential impact of the future Common Agriculture Policy’s (CAP) on smallholder farming and food security in developing countries.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Spotlight (2011)

I 2011 års Spotlight-rapport utvärderas EU:s samstämmighetspolitik med utgångspunkt i fyra rättighetsområden: rätten till mat, mänsklig säkerhet, tillgång till naturresurser och migranters rättigheter. På flera punkter inom dessa områden brister EU i sitt agerande. Exempelvis minskar unionen stadigt på ett av de mest effektiva bistånden – jordbruksbiståndet – samtidigt som kraftigt subventionerade livsmedel från Europa dumpas på världsmarknaden. Det gör att jordbrukssektorer i utvecklingsländer slås ut.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #spotlight

Barometer (2010)

Den 3 mars 2010 arrangerade CONCORD Sverige och sju av medlemsorganisationerna ett seminarium i riksdagen om EU:s och Sveriges politik för global utveckling och samstämmighetspolitiken. Samtidigt lanserades en så kallad Mini-Barometer där organisationerna mätte trycket på svensk politik för global utveckling.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #barometer

Nyhet

13 oktober 2009

EU ger med ena handen och tar med den andra

EU är idag världens största biståndsgivare och har därför stora möjligheter att skapa förändring för fattiga människor världen över. Men på grund av bristande samordning mellan utvecklingspolitiken och EU:s arbete i exempelvis klimat- och handelsfrågor motverkar EU sitt eget utvecklingsarbete. Detta menar CONCORD som lanserat rapporten Spotlight on Coherence runt om i hela Europa.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Spotlight (2009)

2009 års Spotlight-rapport granskar EU:s samstämmighetspolitik utifrån områdena klimat, handel, jordbruk, migration och global ekonomi. Rapporten visar att EU bland annat inte tagit tillräckliga steg för att minska de europeiska ländernas utsläpp av växthusgaser, trots att EU:s medlemsstater står för en stor andel av de växthusgaser som släpps ut i världen och låg- och medelinkomstländer får ta de största konsekvenserna av det förändrande klimatet.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #spotlight