Informationsmaterial om Agenda 2030

Agenda 2030 – för en hållbar och rättvis värld

Ett informationsmaterial från CONCORD Sverige

2016

Detta informationsmaterial från 2016 tar upp de 17 Globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030, och hur olika bistånds- och utvecklingsorganisationer ser på och arbetar med målen.

Vi hoppas att det kan bidra med att öka kunskapen om Agenda 2030, och vara ett underlag som hjälper organisationer att diskutera utmaningar och möjligheter i arbetet med att ta sig an agendan. Materialet är framtaget av 20 organisationer i CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Agenda 2030.

Materialet innehåller:

  • Agenda 2030 och dess viktiga principer
  • Globala målen för hållbar utveckling och deras delmål
  • Intervjuer med CONCORD Sveriges medlemsorganisationer om deras prioriteringar och arbete kopplat till enskilda mål
  • Genomförande och uppföljning av Agenda 2030
  • Diskussionsfrågor som riktar sig till anställda och ideellt engagerade inom civilsamhällesorganisationer. Frågorna ska kunna fungera som ett underlag för interna diskussioner om hur Agenda 2030 kan påverka organisationers verksamhet

Läs/ladda ned kapitlen med de olika målen separat (PDF):

Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Mål 5 Mål 6 Mål 7 Mål 8 Mål 9 Mål 10 Mål 11 Mål 12 Mål 13 Mål 14 Mål 15 Mål 16 Mål 17

Informationsmaterialet är framtagen av:

Afrikagrupperna, Forum Syd, Hungerprojektet, Jordens Vänner, Kvinna till Kvinna, LSU- Sveriges Ungdomsorganisationer, MyRight, Naturskyddsföreningen, Plan International Sverige, PMU, PRO Global, RFSU, Rädda Barnen, Svenska kyrkans internationella arbete, Svenska FN-förbundet, Svenska missionsrådet, Swedwatch, Union to Union, WaterAid och Världsnaturfonden WWF. Organisationerna är medlemmar i CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Agenda 2030.

Vid frågor om rapporten, kontakta policysamordnare Sofia Svarfvar, sofia.svarfvar@concord.se

Relaterade nyheter