Nyheter

9 september 2020

Uppdatera höstens kalender

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet

Intensiva slutförhandlingar om EU:s nästa långtidsbudget, arbete med Agenda 2030-propositionen i riksdagen och kampanjlansering om företag och mänskliga rättigheter. Det är några av höstens större händelser inom CONCORD Sveriges prioriterade frågor.

VIKTIGA DATUM PÅ SVENSK, EUROPEISK OCH INTERNATIONELL NIVÅ

September

14         Öppnande möte för Europaparlamentet

14-16    UD:s civilsamhällesforum med tema unga och informella rörelser i arbetet för demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer

16         EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen håller tal om tillståndet i unionen

21        Budgetproposition för 2021 presenteras, debatt i riksdagen

24-25    Extrainsatt möte för Europeiska rådet (EU:s stats- och regeringschefer)

24-27    Bokmässans Globala torg hålls digitalt, CONCORD Sverige samordnar politikersamtal 25/9 och flera medlemsorganisationer arrangerar programinslag under dagarna

28         Motionstiden för Agenda 2030-propositionen går ut

29         Biståndsministermöte i EU (informella FAC utveckling)

15-30    FN:s generalförsamling i New York öppnas (UNGA)

25         Agenda 2030 fyller 5 år

Oktober

1          Högnivåmöte om Pekingplattformen i FN

         Sista dag för allmänna motionstiden i riksdagen

12-18    Årsmöten för Världsbanken och IMF

14         Partiledardebatt i riksdagen

15-16    Möte för Europeiska rådet (EU:s stats- och regeringschefer)

16         Sidas utvecklingsforum med temat ”Med partnerskap i fokus”

22         FN 75 år – talmannen bjuder in till öppet seminarium i riksdagen med fokus på FN:s utmaningar i att hantera tillbakagången för demokratin globalt           

November

9-10     Högnivåmöte i OECD:s biståndskommitté DAC

18         EU-politisk debatt i riksdagen

23         Biståndsministermöte i EU (FAC utveckling)

December

10-11    Möte för Europeiska rådet (EU:s stats- och regeringschefer)

För våra medlemmar

Under hösten kommer våra medlemsorganisationer gemensamt genomföra en mängd olika aktiviteter. Bland annat har vi nyligen publicerat Barometer 2020, civilsamhällets granskning av Sveriges politik för global utveckling. Påverkansarbetet runt den nya rapporten håller på hela hösten. I slutet av september drar vi också igång en kampanj om företag och mänskliga rättigheter. Håll utkik efter följande gemensamma aktiviteter:

10 sept Stormöte om CONCORD Sveriges strategi, och extra årsmöte

29 sept Lansering av kampanjen Visa handlingskraft – om företagande och mänskliga rättigheter

Sept/okt (datum tbd)   Dialogmöte med UD om utvecklingsfrågor på EU-nivå under                                         hösten

Okt (datum tbd)   Webbinarium om vår nya Barometer 2020

28 okt                  Lansering av den årliga europeiska AidWatch-rapporten

Nov (datum tbd)         CONCORD Sveriges policyforum