Nyhet

11 januari 2019

Partiernas motioner tar upp hoten mot civilsamhället

#civilsamhällets demokratiska utrymme

I över tio år har den demokratiska utvecklingen backat globalt. Flera partier har i motionstiden till riksdagen under hösten lyft den oroväckande utvecklingen och hur det drabbar civilsamhället världen över. Flera ligger i linje med rekommendationer som CONCORD Sverige driver.

I en motion som fokuserar helt på demokratins krympande utrymme lyfter Vänsterpartiet bland annat att Sverige, både enskilt och inom EU och FN, ska ge ökat och mer tydligt stöd till utsatta grupper. De skriver bland annat om utsattheten hos feministiska rörelser, miljö- och markaktivister, hbtq-organisationer och fackliga organisationer. Motionen ger också nya förslag om företagens roll och skyldigheter. Bland annat vill Vänsterpartiet att regeringen ska ge förslag till riksdagen på bindande riktlinjer för företagens ansvar och mänskliga rättigheter.

Liberalerna skriver i en motion om ett demokratilyft, både för Sveriges och EU:s internationella arbete, och att bistånd ska gå till att främja yttrande- och pressfriheten. De föreslår också att svenska ambassader tydligare ska arbeta för att främja demokrati och mänskliga rättigheter, genom stöd till exempelvis demokratiaktivister i diktaturer.

– Våra medlemmar ser ett stort behov av att fler svenska ambassader ökar sitt stöd till människorättsförsvarare. Även företagens roll behöver vävas in i politiken för att främja civilsamhällets utrymme, inte minst för miljöförsvarares möjlighet att skydda mark och miljö, säger Sofia Tuvestad, policysamordnare på CONCORD Sverige.

Kristdemokraterna föreslår i en biståndsmotion att en särskild biståndsstrategi ska införas till stöd för människorättsförsvarare, och för att öka möjligheterna för civilsamhället och oppositionspolitiker att verka. Kristdemokraterna motionerar också om att Sverige borde tillsätta en särskild ambassadör med uppdrag att arbeta för att respekten för religionsfrihet stärks.

– Organisationer inom CONCORD Sverige har länge arbetat med dessa frågor och vi har tillsammans genom rapporten Tag plats! och ett motionsunderlag uppmanat partierna att stärka den internationella politiken för civilsamhället. Vi välkomnar att flera partier lyfter frågan, men det är viktigt att vi fortsätter driva på för situationen kräver mer av svensk politik och vårt bistånd, säger Sofia Tuvestad, CONCORD Sverige.

CONCORD Sveriges arbetsgrupp för civic space jobbar för att uppmärksamma och förebygga hot mot civilsamhället globalt. Under 2018 har gruppen i samarbete med CONCORD:s expertgrupp för företagande och mänskliga rättigheter krävt en mer kraftfull svensk politik för det här området. Inför motionstiden lämnade grupperna över ett underlag till riksdagsledamöter i flera partier med tolv rekommendationer om bland annat partiöverskridande satsningar.

– Våra medlemmar får ständigt nya rapporter om förvärrade hot mot de som försvarar våra rättigheter och vår miljö och det finns ingen tid att förlora i arbetet för att skydda deras helt avgörande arbete, säger Sofia Tuvestad, CONCORD Sverige.

Under 2019 kommer CONCORD Sverige att följa upp förslagen i motionerna genom att bevaka debatterna i riksdagen och ge inspel utifrån våra medlemmars och deras samarbetspartners erfarenheter.