Nyheter

16 juli 2021

Otillräckliga åtaganden för Agenda 2030 på årets HLPF

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme

Med nio år kvar för att nå de Globala målen behövde årets politiska högnivå-möte leda till modiga politiska beslut och ökat tempo i genomförandet av Agenda 2030. Det tio dagar långa mötet tydliggjorde visserligen att målen bara kan nås genom globalt samarbete. Samtidigt synliggjorde det digitala formatet de ojämlika förutsättningarna för deltagande.

Flera av CONCORD Sveriges medlemsorganisationer har följt mötet under varma eftermiddagar och kvällar från den 6 till 15 juli. Rashima Kwatra från RFSL är en av dem:
– I år fanns det inte bara en möjlighet utan också ett stort behov för regeringar att göra modiga och transformativa åtaganden för att nå de Globala målen och bygga vidare med stärkt politisk vilja, resurser och ambitionen att Ingen ska lämnas utanför. Men regeringarna tog inte den möjligheten, säger hon.

Nathalie Töpperwien Blom från Act Svenska kyrkan fyller i:
– Under årets HLPF blev det tydligt att vi inte bara står inför en kris, utan flera skuggpandemier som i vissa kontexter påverkar människors liv, hälsa och möjligheter i större utsträckning än Covid-19.

Karin Strömstedt Johansson från Unicef Sverige har bevakat HLPF ur ett barnrättsperspektiv och nämner även hon om pandemins följdeffekter.
– HLPF har fokuserat på många frågor av stor relevans för barn. Det har varit en alarmerande bild som givits om de sekundära konsekvenser som drabbar barn. Allt från ökad barnadödlighet, ökad hunger, missad skolgång, missade rutinvaccinationer, fler barnäktenskap och barnarbete som ökar för första gången på 20 år, säger hon.

OJÄMLIKHET SKAPAR DIGITALT GAP
Mötet har bestått av ländernas rapporteringar av sina frivilliga granskningar av genomförandet av Agenda 2030 – Voluntary National Review (VNR). Parallellt har en mängd seminarier och workshops pågått. Men Karin Zilliacus från CONCORD Sveriges kansli tycker att HLPF fortfarande är en arena där marginaliserade röster har svårt att höras.
– Civilsamhällets närvaro har varit begränsad och det har varit en tydlig underrepresentation av talare från länder med utbredd fattigdom, säger Karin Zilliacus.

Karin Strömstedt Johansson från Unicef Sverige håller med:
– Med ett forum helt online så har det digitala gapet blivit mycket tydligt och något som konkret visar på ojämlikheten i världen. Ungdomsrepresentanter från globala syds möjlighet att göra sina röster har hängt på en skör tråd- det där internetmodemet.

SVERIGE RAPPORTERADE
Sverige presenterade sin VNR under mötets allra sista timmar den 15 juli. Representanter för det svenska och internationella civilsamhället tog fram ett uttalande som framfördes vid samma tillfälle. Uttalandet tar upp den kritik som också framförs i CONCORD Sveriges Spotlight-rapport, om avsaknad av handlingsplan och brister i civilsamhällets delaktighet.