Spotlight report

En granskning av Sveriges arbete med Agenda 2030

2021

Den 15 juli ska Sveriges regering presentera sin frivilliga nationella granskning av arbetet med Agenda 2030 i FN. I Spotlight-rapporten ger 38 organisationer i det svenska civilsamhället vår bild av Sveriges arbete, ur ett globalt perspektiv.

Världen hänger ihop. Trots det visar våra återkommande granskningar att, oavsett regering, har hanteringen av målkonflikter varit otydlig. Det vill säga att när olika intresseområden ställs emot varandra sviks ambitionerna om att sätta hållbar utveckling först. Likaså har motiven till varför olika beslut fattats varit oklara. Global hållbar utveckling tar tid, kräver långsiktighet och nytänkande bortom specifika politikområden. Det är ett ansvar för både regering och riksdag. Utifrån den insikten behöver Sverige med förnyad kraft förstärka det långsiktiga arbetet för hållbar global utveckling. ​

Det är också avgörande att beslutfattare inte behandlar Agenda 2030 enbart utifrån ett nationellt perspektiv. Sverige har som rikt land ett ansvar för att bidra till att agendan genomförs globalt. Även om Sverige ofta ses som ett föregångsland i arbetet med Agenda 2030 och vårt land de senaste åren har kommit i topp i flera internationella jämförelser får Sveriges regering inte luta sig tillbaka och se det som tillräckligt bra.​

Sverige har potentialen att vara en ledande global förändringsaktör för hållbar utveckling idag och bortom år 2030. Vår historia av öppenhet, respekt för mänskliga rättigheter och folkbildande tradition med ett starkt civilsamhälle är viktiga komponenter i genomförandet av Agenda 2030. Bakom Spotlight-rapporten står 38 av CONCORD Sveriges medlemsorganisationer som tror att Sverige kan mer och kan bättre!​

Rapporten fokuserar på centrala områden där vi analyserar och betygsätter:

  • Perspektiv där vi ser att regeringen har en hög ambition att vara en global förändringsagent, inom områden som jämställdhet och principen om att ingen ska lämnas utanför.
  • Målkonflikter där svensk politik påverkar mänskliga rättigheter och människor i fattigdom utanför Sveriges gränser. 
  • Sveriges bidrag till att finansiera agendans genomförande globalt.