Aktuellt

Läs om det senaste inom våra prioriterade frågor Agenda 2030 och samstämmighet, företagande och mänskliga rättigheter, EU:s och Sveriges bistånd, civilsamhällets demokratiska utrymme och jämställdhet.

Nyhet

3 september 2009

Världens bästa svenska EU-parlamentariker korades i Almedalen

Den 1 juli korade CONCORD Sverige Anders Wijkman (KD) till Världens bästa svenska EU-parlamentariker på Östersjötorgets inomhusscen.
Läs mer

Nyhet

18 juni 2009

Debatturné gav mersmak för EU kunskap

– Det var underhållande och väcker lust att gräva djupare och få bättre förståelse för EU som aktör. Så uttrycker sig en av de publikdeltagare som gästade CONCORD Sveriges och Sensus Studieförbunds debatturné som nådde åtta orter i Sverige i våras. Paneldebatten i Stockholm CONCORD Sverige har under våren tillsammans med Sensus Studieförbund arrangerat en debatturné på temat ”EU som global aktör” där kandidater till Europaparlamentsvalet debatterat utvecklingsfrågor.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

Nyhet

19 april 2009

Tre svenska ledamöter till utvecklingsutskottet

Alf Svensson (KD) har valts in som ordinarie ledamot i Europaparlamentets utskott för utveckling. Isabella Lövin (MP) och Åsa Westlund (S) är suppleanter i utskottet. CONCORD Sverige kommer att följa arbetet i EU parlamentet närmare i framtiden.
Läs mer

Analys

11 februari 2009

Farhågor om avtalsöversyn

CONCORD har allvarliga farhågor om innehållet i översynen av det så kallade Cotonouavtalet, men också på bristen på insyn i processen.
Läs mer

Nyhet

12 januari 2009

Parlamentsutfrågningar av Kommissionärer

Europaparlamentets utfrågningar av de bliviande kommissionärerna är nu avslutad sånär som på den nyligen utsedde nya kandidaten från Bulgarien, Kristalina Georgieva. I och med avhoppet från Bulgarien blir Parlamentets röstning om den nya Kommissionen förmodligen något försenad.
Läs mer