Aktuellt

Läs om det senaste inom våra prioriterade frågor Agenda 2030 och samstämmighet, migration, EU:s och Sveriges bistånd, civilsamhällets demokratiska utrymme, jämställdhet samt företagande och mänskliga rättigheter.

Nyhet

17 april 2013

Mindre än 1000 dagar kvar – måldatumet för millennimålen närmar sig

I början av april passerades dagen då det återstod 1000 dagar kvar till måldatumet för millenniemålen. Hur långt har världen kommit, och vad bör vi tänka på i det fortsatta arbetet för att nå så långt vi kan?
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Nyhet

13 april 2013

EU minskar biståndet för andra året i följd

För andra året i rad minskar biståndet från de 15 EU-länder som är medlemmar av DAC, och 2012 minskade det med 7,3 procent, från 73,6 miljarder US dollar 2011 till 65 miljarder US dollar 2012.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

Nyhet

9 april 2013

MR och jämställdhet brister i kommuniké

FN:s högnivåpanel (HLP) som arbetar med att ta fram en rapport till Post- 2015 utvecklingsagendan, träffades för sitt tredje möte den 25 – 27 mars under temat globalt partnerskap. Efter mötets slut presenterade en kommuniké som speglar diskussionerna som förts under mötet.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #jämställdhet

Nyhet

9 april 2013

Regeringen fortsätter urholka biståndet

Regeringen fortsätter att urholka det svenska biståndet. I vårbudgeten flyttas 962 miljoner kronor som skulle gått till fattigdomsbekämpning till Migrationsverket.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

Nyhet

8 april 2013

EU:s bistånd vänder uppåt, Sverige över 1%

Biståndsnivåerna i Europa stiger efter två år av nedskärningar, visar statistik från OECD som publicerades på tisdagen. Även Sverige ökade sitt bistånd och ligger nu på 1,02 procent av bruttonationalinkomsten (BNI).
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

Nyhet

22 mars 2013

Brev till Carl Bildt angående EU:s utrikestjänst

Med anledning av mötet i Gymnich i Tyskland den 22-23 mars har CONCORD Sverige skrivit ett brev till utrikesminister Carl Bildt angående EU:s utrikestjänst European External Action Service, EEAS. Översyn av EEAS är en av punkterna på programmet på utrikesministrarnas möte.
Läs mer

Nyhet

8 mars 2013

Jämställdhet och kvinnors rättigheter utgör viktiga mål i det nya Post 2015 ramverket

Det nya post-2015 ramverket väntas eftersträva en långsiktig, rättvis och hållbar utveckling för alla. För att det ska lyckas krävs stora sociala förändringar och ett starkt fokus på att utplåna fattigdomen och stärka de mest marginaliserade och utsatta grupperna. Rapporten visar att den typen av förändring som eftersträvs kan inte nås utan att bekämpa de underliggande faktorerna till ojämställdhet och orättvisa och genom att rasera de hinder som finns för kvinnors och flickors rättigheter.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #jämställdhet

Nyhet

28 februari 2013

Mycket större tydlighet krävs av EU

Den 27 februari gav kommissionen ut ett nytt meddelande (communication) som föreslår hur EU:s globala insatser för att bekämpa fattigdom och skapa en hållbar framtid ska se ut efter 2015. Meddelandet understryker vikten av att integrera ekologisk hållbarhet och fattigdomsbekämpning i en gemensam agenda.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Nyhet

28 februari 2013

Politisk vilja det viktigaste

"Den viktigaste förutsättningen för att de nya målen ska bli effektiva är att det finns politisk vilja", säger Johanna Teague. Hon är Sveriges samordnare för deltagande i högnivåpanelen för nytt ramverk post 2015, då millenniemålen om fattigdomsbekämpning går ut. Sveriges biståndsminsister Gunilla Carlsson ingår i panelen. Vi har ställt några frågor till henne.
Läs mer

#jämställdhet

Nyhet

21 februari 2013

Post Busan – framsteg för kvinnors rättigheter?

I en färsk rapport från awid, Association For Women’s Right in Development, diskuteras vad utkomsterna av det fjärde högnivåmötet om biståndseffektivitet i Busan har för inverkan på kvinnors rättigheter. Rapporten visar att trots att stödet till jämställdhet och kvinnors rättigheter har ökat motsvarar det fortfarande inte behovet.
Läs mer

#jämställdhet