Video

12 juni 2020

Foton på medverkande i seminariet

En feministisk politik för klimaträttvisa – rapportlansering

#jämställdhet

Se samtalet med biståndsminister Peter Eriksson om varför det behövs en stark feministisk politik för klimatet. Diskussionen utgår från vår nya rapport ”Feminist policies for climate justice – highlighting key linkages between gender and climate”, som tagits fram av 16 medlemsorganisationer i CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp.

I återhämtningen efter coronakrisen har vi en chans att bygga upp en mer hållbar värld än tidigare. Då vi också befinner oss i en klimatkris är det inget alternativ att gå tillbaka till de ohållbara system som fanns innan pandemin. För att omställningen ska vara både inkluderande och rättvis krävs en klimatpolitik som ser flickor och kvinnor som viktiga förändringsaktörer.

Samtalet förs mellan biståndsminister Peter Eriksson; Anna Tibblin, generalsekreterare för We Effect; Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare för Kvinna till Kvinna och ordförande för CONCORD Sverige samt Cecilia Chatterjee Martinsen, generalsekreterare för WaterAid. Moderator är Arazo Arif. Rapporten hittar du längst ner på denna sida.

Fokus för diskussionen

Klimatkrisens effekter med exempelvis översvämningar och extrem torka får förödande konsekvenser för människor världen över. Det är en mycket orättvis situation där de som bidragit minst till krisen, de med knappa resurser och inflytande, drabbas allra hårdast. Bland dessa är kvinnor, flickor och marginaliserade grupper särskilt utsatta. Deras röster och perspektiv är viktiga för att hantera krisen, men uppmärksammas inte och förbises alltför ofta i den politiska debatten om klimatförändringarna och när åtgärder för att hantera dessa tas fram.

I vår nya rapport efterlyser vi en politik med starkare fokus på jämställdhet och klimaträttvisa som sätter människans och planetens välmående i centrum. Rapporten lyfter varför jämställdhetsperspektivet behöver stärkas i internationella och svenska klimatsatsningar. Den beskriver också varför kvinnors och flickors deltagande och inflytande är avgörande för klimatarbetet.

I samtalet får biståndsministern svara på hur regeringen med en feministisk utrikespolitik kan ta ett större ansvar för klimatkrisen och dess effekter för kvinnor och flickor. Vi vill också veta hur regeringen kan arbeta för att stärka kvinnors och flickors deltagande och inflytande i klimatarbetet.

Arrangörer

18 organisationer i CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp:
Afrikagrupperna, IM, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Kvinna till Kvinna, MÄN, Naturskyddsföreningen, Olof Palmes Internationella Center, Operation 1325, Plan International Sverige, PMU, PRO Global, RFSU, Rädda Barnen, Svalorna Indien Bangladesh, Union to Union, Världsnaturfonden WWF, WaterAid och We Effect.