Video

25 september 2020

Politikersamtal: Sveriges globala roll i världens motvind

#agenda 2030 och samstämmighet #biståndsdebatten #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet

Just nu uppdaterar flera politiska partier i Sveriges riksdag sin internationella utvecklings- och biståndspolitik. Lyssna på ett politikersamtal med representanter från S, M, C och MP om partiernas internationella engagemang och hur Sveriges bistånd bäst kan göra skillnad i världen.

I detta politikersamtal, en del av det digitala Globala torget på Bokmässan år 2020, berättar inledningsvis tre tidigare biståndsministrar via videohälsningar vilka framtidsfrågor de tycker borde stå högt på partiernas och riksdagens agenda.

Sedan hålls ett panelsamtal med folkvalda från Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Miljöpartiet. Politikerna får svara på frågor om världsläget, partiernas internationella engagemang och hur Sveriges internationella utvecklingssamarbete bäst kan göra skillnad för människor och bidra till att ta sig an globala ödesfrågor nu och i framtiden.

Inledningstalare

De tidigare biståndsministrarna Alf Svensson (KD), Gunilla Carlsson (M) och Lena Hjelm-Wallén (S).

Medverkande i panelsamtalet

Ledamöter i riksdagens utrikesutskott:
– Annika Strandhäll (S)
– Magdalena Schröder, (M)
– Magnus Ek (C)
– Janine Alm Ericson (MP)

Moderator: Esther Flores Sedman, pressekreterare, Diakonia

Bakgrund till samtalet

Arbetet för en mer hållbar och jämlik värld i linje med globala målen i Agenda 2030 befinner sig i kraftig motvind. Samhällen i kris och ökande fattigdom i spåren av covid-19, demokratin i fara, klimathot och fler människor än någonsin i behov av asyl eller akut stöd på grund av våldsamma konflikter, kriser och naturkatastrofer. Samtidigt ökar nationalismen i många länder och viljan att samarbeta internationellt minskar i en tid när den så väl behövs som svar på stora utmaningar. Det internationella utvecklingssamarbetet är ett av Sveriges viktigaste verktyg för att stödja människor runtom i världen som utsätts för fattigdom, förtryck eller akut nöd, och för att långsiktigt bidra till att bygga mer hållbara, demokratiska, jämställda samhällen.

Arrangörer

Globala torget och CONCORD Sveriges AidWatch-arbetsgrupp

Medskick till politikerna

I slutet av politikersamtalet fick publiken möjlighet att skriva till ledamöterna i utrikesutskottet vad som är viktigt för Sveriges internationella bistånd framöver. Dessa svar hann inte redovisas under sändning men delades med politikerna och kan läsas nedan.