Analys

4 februari 2020

Graf över budgetpropositionen och moderaternas budgetförslag för biståndet 2020-2024, i miljarder

Vad vill partierna med biståndsbudgeten?

#biståndsbudget #biståndsdebatten #eu:s och sveriges bistånd

Var står riksdagspartierna egentligen när det gäller storleken på biståndsbudgeten? Vi ger dig sammanställningen och en snabbkurs i vad enprocentsmålet är. Dessutom visar vi skillnaden i kronor och år mellan förslaget från partierna som ingår i januariöverenskommelsen och Moderaternas förslag.

Uppgifterna är hämtade från partiernas senaste förslag till budget och biståndsmotioner om biståndsbudgetens nivå. Läs mer om underlaget till artikeln längst ned.

Regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet står i budgetpropositionen fast vid att budgeten för internationellt bistånd ska vara 1 procent av Sveriges BNI. 

Centerpartiet skriver i sin budgetmotion att ”Centerpartiet står upp för enprocentsmålet” för budgeten för internationellt bistånd. 

Liberalerna hänvisar till att de historiskt varit drivande för att enprocentsmålet skulle sättas och uppnås. I sin motion om utgiftsområdet för internationellt bistånd skriver de att det är en ”viktig punkt i januariavtalet (…) att biståndet ska uppgå till en procent av BNI under hela mandatperioden.” 

Vänsterpartiet logo

Vänsterpartiet vill utöver enprocentsnivån öronmärka 2,25 miljarder kronor extra till klimatbistånd under perioden 2020-2022. De föreslår också att 10 procent av biståndsbudgeten ska vara öronmärkt till insatser för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. 

Moderaterna vill avskaffa enprocentsmålet för budgeten för internationellt bistånd, och istället sätta en fyraårig budgetram om 170 miljarder kronor för 2021-2024. Deras budget för 2020-2024 innebär 60 miljarder mindre i biståndsbudgeten, och i slutet av perioden en budgetnivå om ca 0,7 procent av BNI. De nämner också 2 miljarder årligen i klimatbistånd för åren 2020-2022. 

Graf över budgetpropositionen och moderaternas budgetförslag för biståndet 2020-2024, i miljarder

Kristdemokraterna uttrycker i sin budgetmotion att de värnar ”ett generöst bistånd”. I sin motion om utgiftsområdet för internationellt bistånd skriver de ”vi har under många år aktivt verkat för att öka biståndet till 1 procent av BNI” och lyfter sin roll i att garantera att biståndet höll denna nivå under alliansregeringen. 

Sverigedemokraterna vill enligt sin budgetmotion att det internationella biståndets budget utgör 0,7 procent av BNI. 

Bakgrund om enprocentsmålet

Sveriges riksdag har sedan slutet av 1960-talet haft ett mål om att Sveriges budget för internationellt bistånd ska motsvara en (1) procent av bruttonationalinkomsten.

Sverige var ett av de länder som drev i FN att höginkomstländerna skulle göra ett åtagande om nivån på stödet till låg- och medelinkomstländerna. Syftet var att dessa länder skulle kunna bygga upp sin välfärd och sina ekonomier så att fattigdomen i världen kan utrotas. Ett mål om att höginkomstländerna ska bidra med minst 0,7 procent av sin BNI i internationellt bistånd antogs i FN för första gången 1970. Åtagandet gjordes som en procentnivå av BNI istället för i form av en summa pengar eftersom omfördelningen från höginkomstländer till människor i fattigdom annars i realiteten skulle minska från år till år.

Höginkomstländerna som grupp har aldrig varit nära att uppfylla målet om 0,7 procent, och bidrar idag bara med 0,31 procent av sin gemensamma BNI (2018). OECD:s biståndskommitté DAC har lyft den viktiga roll som Sverige och de andra länder som uppfyller budgetmålet spelar för att sätta press på övriga att fortsätta bidra. Höginkomstländernas internationella bistånd spelar en viktig roll i att bekämpa fattigdomen i världen som annars riskerar att bli ett hot mot fred och hållbar utveckling globalt.

Enprocentsmålet handlar om nivån som sätts för biståndsbudgeten. Det är inte kopplat till målen för själva biståndsverksamheten. Målen om vad biståndet ska bidra till för resultat för att minska fattigdom och förtryck sätts i regeringens resultatstrategier för biståndet. För genomförande av respektive strategi finns konkreta planer för program och projekt.