Utdrag

28 april 2020

Arbete för jämställdhet 2019

#jämställdhet #verksamhetsberättelse

CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp vill se en jämställd svensk och europeisk utrikespolitik som hindrar förtryck av flickor, kvinnor och icke-binära. På svensk nivå arbetar vi för att stärka den feministiska utrikespolitiken. På EU-nivå jobbar vi med till exempel EU:s jämställdhetsplan, Gender Action Plan II. Här kan du läsa om vårt arbete under 2019.

Under första halvåret av 2019 präglades den politiska situationen i Sverige av att en ny regering efter valet 2018 inte tillträdde förrän i januari 2019. I september avgick dåvarande utrikesminister Margot Wallström och ersattes av Ann Linde. På EU-nivå har arbetet fortsatt med EU:s jämställdhetsplan, Gender Action Plan. Dessutom har jämställdhetsperspektivet i delen om bistånd i EU:s kommande långtidsbudget förhandlats.

Tre viktiga resultat av vårt arbete:

  1. Regeringens handlingsplan för den feministiska utrikespolitiken 2020 speglar våra rekommendationer på området.
  2. I riksdagsdebatten om regeringens skrivelse för en feministisk utrikespolitik lyfte flera ledamöter våra perspektiv.
  3. CONCORD Sveriges samlade analys och erfarenhet av den feministiska utrikespolitiken har under 2019 varit en unik resurs för globalt lärande.

Regeringens handlingsplan speglar våra rekommendationer

Det sena tillträdet av en ny regering skapade fördröjningar i arbetet och något förhastade dialogtillfällen fram till sommaren 2019. Trots det har vi har kunnat se flera av våra rekommendationer på området återspeglas i regeringens handlingsplan för den feministiska utrikespolitiken år 2020. Det är ett viktigt steg mot vårt mål att se ett fördjupat engagemang för frågan hos regeringen. Vid Ann Lindes tillträde som utrikesminister uppmuntrade vi henne i en debattartikel i Aftonbladet att ta den feministiska utrikespolitiken till nästa nivå. Ann Linde svarade att feministisk utrikespolitik kommer att vara hennes absoluta prioritering. Därefter bjöd hon in CONCORD Sverige för att diskutera hur politiken kan förstärkas vilket gav oss möjlighet att lyfta fram våra rekommendationer.

I slutet av 2019 bjöds vi även in att ge inspel till 2020 års handlingsplan för en feministisk utrikespolitik. Flera av våra rekommendationer inkluderades i handlingsplanen, ett tydligt bevis på att regeringen uppskattar dialogen med civilsamhället och tar till sig av våra perspektiv. Ett annat område där vårt påverkansarbete gett effekt gäller regeringens förhandlingspositioner och jämställdhetsperspektivet i EU:s kommande långtidsbudget.

Våra perspektiv är med i riksdagsdebatten

När representanter från riksdagens utrikesutskott debatterade regeringens skrivelse om feministisk utrikespolitik lyfte ledamöter från flera partier fram åsikter i linje med våra rekommendationer. I vissa fall sa ledamöterna även uttryckligen att rekommendationerna kom från våra publikationer. Det visar att våra möten med riksdagsledamöter från olika partier under året, där vi delat våra publikationer och rekommendationer, har gett resultat. Vi har vidare deltagit vid konsultationer med UD för att ge inspel på regeringens skrivelse om feministisk utrikespolitik till riksdagen.

Arbete inför EU:s nya jämställdhetsplan

I juni bidrog CONCORD Sverige till ett arrangemang i Europaparlamentet genom att dela med oss av viktigt lärande från vårt jämställdhetsarbete med Sveriges regering i relation till EU:s jämställdhetsplan, Gender Action Plan (GAP), och jämställdhetsperspektivet i EU:s bistånd. Under hösten tog vi inom samarbetet i CONCORD Europa fram ståndpunkter kring nästa jämställdhetsplan (GAP III) som kommer antas under 2020. Inför EU:s biståndsministermöte i november förde vi även samtal med UD och framförde våra rekommendationer. EU:s handlingsplan för jämställdhet är ett ramverk för att bidra till jämställdhet och kvinnors egenmakt i länder utanför unionen. Nuvarande handlingsplan (GAP II) löper år 2016-2020.

Svensk expertis efterfrågas i internationell kontext

Intresset för CONCORD Sveriges gemensamma arbete med att granska Sveriges feministiska utrikespolitik är mycket stort internationellt. Under hela året har vi blivit kontaktade av forskare, institut och tankesmedjor från olika delar av världen som efterfrågat våra analyser av den feministiska utrikespolitiken.