Uttalande

30 september 2022

Till M och SD: SKÄR INTE I BISTÅNDET!

#biståndsbudget #biståndsdebatten #biståndsdebatten i media

Inför valet samlade vi in 20 431 underskrifter från människor som vill ha ett löfte från våra politiker att ge minst 1% av bruttonationalinkomsten (BNI) i bistånd till människor som lever i fattigdom och förtryck. Nu har vi lämnat över underskrifterna till de nyvalda riksdagsledamöterna. Detta brev har vi skickat till Sverigedemokraternas och Moderaternas riksdagsgrupper.

Brevet skickades till riksdagsledamöterna för Moderaterna och Sverigedemokraterna den 30 september 2022.

Till: Dig som representerar svenska folket.

Från: 20 431 personer som skrivit under uppropet Rädda biståndet, och de 58 organisationer som står bakom uppropet.

Världen står inför enorma utmaningar. Pandemin har lett till ökad hunger och fattigdom och tagit jämställdheten bakåt flera decennier. Klimatkrisen påverkar människors vardag i detta nu och antalet konflikter i världen ökar. Demokratin och människors rättigheter är starkt hotade på flera platser i världen. Internationellt samarbete behövs mer än någonsin. Utmaningarna vi står inför känner inga gränser och inget enskilt land kan bygga en trygg framtid i en ojämlik värld med utbredd fattigdom. Rika länder har ett särskilt ansvar att bidra. Därför gick vi 58 organisationer samman i uppropet Rädda biståndet för att uppmärksamma väljare på att Sveriges åtagande om att avsätta en procent av vår bruttonationalinkomst i bistånd är hotat. Vi lyfte att ditt parti gick till val på att skära i biståndet. Du håller kanske med ditt parti, eller så är du osäker och vill veta mer?

Ditt parti säger: ”Biståndet är ineffektivt och ger inget resultat”

Här finns minst sex källor som vittnar om svenskt bistånds effektivitet. Betyder det att allt bistånd är effektivt eller ger resultat? Nej. Precis som i alla andra verksamheter i samhället funkar en del saker bra och andra mindre bra. Vi behöver ständigt dra lärdomar, diskutera och utveckla även denna verksamhet. Men att skära i biståndet gör det inte mer effektivt. Det vi vet är gemensamt för bra bistånd är lokal förankring, att det fokuserar på resultat för människor i fattigdom och förtryck, och att arbetet sker transparent och i samarbeten som inkluderar relevanta förändringsaktörer.

Ditt parti säger: ”Pengarna behövs bättre på hemmaplan”

Ja, om Sverige vore en isolerad ö utan kopplingar till omvärlden skulle detta kanske stämma. Men att utvecklingen i länder och regioner långt från Sverige påverkar även oss ser vi bevis på varje dag. Det är därför vi menar att internationellt bistånd är en investering i en tryggare värld. Om fler människor i världen får det bättre, kan ta sig ur fattigdom och utbilda sig, så leder det till en fredligare värld, bättre skydd mot pandemier och färre människor som tvingas fly.

20 431 personer skrev under uppropet.

Och stödet för internationellt bistånd är starkt, det visade inte minst Sidas årliga opinionsundersökning, där en klar majoritet, 77 procent, svarade att det är viktigt att Sverige bidrar till utveckling i fattiga länder.

Vi är många som är stolta över Sverige. För många, många svenskar är det internationella engagemanget en stor del stoltheten. Till dig som nu fått förtroendet att representera svenska folket i riksdagen de kommande fyra åren vill vi säga:

Vi hoppas att du förnyar Sveriges åtagande om att avsätta en hundradel av vårt välstånd i bistånd för en tryggare värld.