Uttalande

12 december 2018

Hand håller i en Euro

Löfven, försvara biståndet i förhandlingarna om EU:s budget

#biståndsdebatten #eu:s budget #eu:s och sveriges bistånd

När Europas ledare möts i Bryssel torsdag och fredag 13-14 december står EU:s nästa långtidsbudget, år 2021-2027, på dagordningen. I utrikesdelen av budgeten bestäms nivån för EU:s ambitioner som global aktör för demokrati och fattigdomsbekämpning. Sverige behöver kliva fram och ta ledarrollen för att försvara ett starkt bistånd, skriver vi i ett brev till statsministern inför mötet.

CONCORD Sverige bevakar processen kring långtidsbudgeten både ur ett europeiskt och svenskt perspektiv. I brevet till statsminister Stefan Löfven framförs rekommendationer och uppmaningar till den svenska regeringen. Rekommendationerna rör budgetrubrik 6 som kallas ”Grannskapet och omvärlden” och utgör EU:s utrikesbudget.

Sveriges ståndpunkt är att den totala utgiftsnivån för EU:s budget ska hållas nere. Det finns därmed en stor risk att Sverige aktivt driver på för en minskad budget också för EU:s externa arbete. Detta skulle gå på tvärs med Sveriges åtaganden om hållbar utveckling och det riskerar att underminera EU:s möjligheter att verka för mänskliga rättigheter, demokrati och fattigdomsbekämpning globalt, skriver CONCORD Sverige i brevet.

EU är världens största biståndsgivare och har därmed stora möjligheter att bidra till Globala målen för hållbar utveckling. Nästa långtidsbudget är helt avgörande i detta avseende, då den sträcker sig nästan fram till år 2030 då målen ska vara uppfyllda. En förutsättning är att biståndsbudgeten inte minskar utan att målet om 0,7 procent av BNI står fast.

– Vi vill se att Sverige tar ledarrollen i att säkra EU:s höga ambitionsnivå gentemot Agenda 2030 genom att i budgetförhandlingarna tydligt prioritera utrikesbudgeten och en stark biståndsbudget. Det är viktigt inte minst i arbetet för alla barns rätt till liv, trygghet och utbildning, säger Lena Ingelstam, chef för Internationella Programmet på Rädda Barnen.

På rådsmötet kommer det troligtvis också att beslutas om en tidsplan för budgetarbetet framåt. Ambitionen har tidigare varit att nästa långtidsbudget skulle hinna antas före valet till EU-parlamentet i maj 2019. Nu är risken stor att förhandlingarna drar ut rejält på tiden. En uppmaning till den svenska regeringen är därför att driva på för en effektiv tidsplan.

– Storbritanniens utträde i kombination med ett allt svagare intresse för utvecklingsfrågor inom många andra medlemsstater gör att Sverige mer än någonsin behöver vara den som står upp för att försvara ett starkt utvecklingssamarbete, säger Lena Ingelstam, Rädda Barnen.

Läs brevet (PDF) Läs fler rekommendationer från CONCORD Europa (PDF)

 

BAKGRUND

Viktiga datum i förhandlingarna om EU:s långtidsbudget:

Maj 2018 – EU-kommissionen lade fram sitt förslag till långtidsbudget.

Hösten 2018 – Kommissionens förslag diskuteras inom EU:s institutioner.

13 – 14 december – Toppmöte då ”progress report” om långtidsbudgeten presenteras.

Februari 2019 – EU-parlamentet röstar om EU-kommissionens förslag.

Våren 2019 – förhandlingar mellan EU-parlamentet och ministerrådet pågår fram till EU-parlamentsvalet. Ambitionen är att så mycket som möjligt ska vara färdigförhandlat innan valet. Två toppmöten som hålls i mars och maj kommer att vara viktiga hållpunkter.

23 – 26 maj – val till EU-parlamentet i alla medlemsstater.

CONCORD Sveriges policysamordnare Madeleine Winqvist bevakar processen kring EU:s långtidsbudget och representerar Sverige i CONCORD Europas arbetsgrupp för budgeten. I den tillfälliga svenska gruppen för EU:s långtidsbudget sitter representanter för Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Kvinna till Kvinna, LSU, RFSU och Rädda Barnen.