Nyheter

31 augusti 2021

HÖSTENS VIKTIGA DATUM

#agenda 2030 och samstämmighet #eu:s och sveriges bistånd

EU-politisk debatt i riksdagen och flera miljö- och klimatkonferenser i FN. Det är några av höstens hållpunkter inom de frågor CONCORD Sverige jobbar med.

VIKTIGA DATUM PÅ SVENSK, EUROPEISK OCH INTERNATIONELL NIVÅ

September

2 Möte för EU:s utrikesministrar (informellt FAC)

13 Öppnande möte för Europaparlamentet

13 FN:s råd för mänskliga rättigheter öppnar sitt sammanträde (avslutas 8 oktober)

14 FN:s generalförsamling i New York öppnas (UNGA) (avslutas 30 september)

15 Partiledardebatt i riksdagen

15 EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen håller tal om tillståndet i unionen

20 Budgetproposition för 2022 presenteras, debatt i riksdagen

23 FN-toppmöte för hållbar livsmedelsproduktion (Food Systems Summit)

23-26 Bokmässans Globala torg hålls digitalt flera medlemsorganisationer arrangerar programinslag under dagarna

25 Agenda 2030 fyller 6 år

Oktober

5 Sista dag för allmänna motionstiden i riksdagen

6 EU:s miljöråd har möte

4-7 Europaparlamentets plenumförhandlingar

6-8 FN:s råd för mänskliga rättigheter arrangerar sitt fjärde möte om rätten till utveckling

11-12 European Fundamental Rights Forum med fokus på mänskliga rättigheter, demokrati, Corona och ungas deltagande.

11-15 FN-konferens om biologisk mångfald, COP15 del 1 (online)

11-17 Årsmöten för Världsbanken och IMF

15-17 Miljöpartiets kongress

18 EU:s utrikesråd har möte

18 Möte för EU:s utrikesministrar (FAC)

18-21 Europaparlamentets plenumförhandlingar

18-22 Möte för Europeiska rådet (EU:s stats- och regeringschefer)

21-24 Moderaternas partistämma

31 FN:s klimatkonferens, COP26 (avslutas 12 nov)

November

3-7 Socialdemokraternas kongress och val av ny partiledare

10-11 Europaparlamentets plenumförhandlingar

12-14 Kristdemokraternas riksting

16 FAC utv – Utvecklingsministrarna möts

17 EU-politisk debatt i riksdagen

18 Möte för Allmänna rådet i EU (General Affairs Council, GAC)

19 Biståndsministermöte i EU

19-21 Liberalernas landsmöte

22-25 Europaparlamentets plenumförhandlingar

25-28 Sverigedemokraternas landsdagar

December

13-16 Europaparlamentets plenumförhandlingar

16-17 Möte för Europeiska rådet (EU:s stats- och regeringschefer)

För våra medlemmar

Förutom möten för medlemmar i våra olika arbetsgrupper kommer vi likt tidigare år hålla större möten för alla medlemsorganisationer. Både policyforum och påverkansworkshop är hållpunkter under hösten. Håll utkik i vår kalender för aktuella datum, där vi även kommer uppdatera med seminarier och annat som planeras under våren.