Nyheter

13 juni 2024

Företags ansvar för mänskliga rättigheter, miljö och klimat – sammanfattning och rekommendationer

#agenda 2030 och samstämmighet #företagande och mänskliga rättigheter #barometer

I Barometer 2024 granskar civilsamhället regeringens politik för en rättvis och hållbar global utveckling. Här kan du läsa sammanfattningen och rekommendationerna från kapitlet om företags ansvar för mänskliga rättigheter, miljö och klimat.

Företag med internationell verksamhet är en dominerande aktör i den globala ekonomin, och med det kommer ett ansvar för hur deras verksamhet påverkar en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Utvinning av och handel med naturresurser samt produktion av varor sker ofta i långa internationella värdekedjor i vilka det finns en hög risk för negativ påverkan på mänskliga rättigheter, miljö och klimat. Människorätts- och miljöförsvarare spelar en viktig roll när de står upp mot kränkningar och miljöförstöring som företag gör sig skyldiga till, men hoten mot dem har ökat de senaste åren.

Det har visat sig tydligt att det behövs bindande internationella regler om företags ansvar för hur de påverkar mänskliga rättigheter och miljö. Sverige och andra länder kan också genom offentlig upphandling verka för en hållbar utveckling. Genom bolag med statligt ägande och regelverk för de statliga pensionsfonderna kan Sverige inkludera krav och riktlinjer och på så sätt vara vägledande.

Kapitlet ger rekommendationer inom följande områden:

  • Lagstiftning om företags ansvar för mänskliga rättigheter, miljö och klimat
  • Offentlig upphandling
  • Statliga bolag och AP-fonderna
  • Människorätts- och miljöförsvarare och fackliga rättigheter

Kapitlet är framtaget av:

Afrikagrupperna, Diakonia, Fairtrade Sverige, ForumCiv, Naturskyddsföreningen, Swedwatch och Union to Union.