Nyheter

30 augusti 2022

EU-nyheter du vill ha koll på – augusti

#biståndsbudget #eu:s budget #eu:s och sveriges bistånd

För dig som vill hålla dig uppdaterad om vad som händer på EU-nivån: Här har vi samlat några av den senaste periodens beslut, rapporter och betänkanden på EU-nivå. Läs och få koll!

EUROPEISKA RÅDET KRÄVER ÅTGÄRDER FÖR ÖKAT BISTÅND

EU och dess medlemsländer behöver omgående vidta åtgärder för att öka andelen av BNI som avsätts till internationellt bistånd. Det slog Europeiska rådet fast i sitt möte den 18 juli. Medlemsländerna har åtagit sig att senast år 2030 avsätta minst 0,7 procent av BNI till internationellt bistånd, och minst 0,2 procent till de minst utvecklade länderna.   

Trots tidigare löften så lever merparten av länderna dock inte upp till detta. År 2021 uppgick medlemsländernas internationella bistånd till totalt 0,49 procent av unionens samlade BNI. Tre EU-länder avsatte mer än 0,7 procent. EU är trots detta världens största biståndsgivare, och står för 43 procent av världens samlade internationella bistånd.

I det Europeiska rådet samlas ledarna för EU:s medlemsländer för att fastställa unionens politiska riktlinjer och prioriteringar, och i detta fall var det utrikesministrarna som samlades i ett Foreign Affairs Council, FAC.

EU-KOMMISSIONENS LÖFTE: VI SKA STÄRKA ARBETET MED TRIPPEL-NEXUS

För att kunna utveckla nya metoder för samverkan mellan humanitära insatser, utvecklingsinsatser och fredsbyggande insatser vill EU-kommissionens olika avdelningar öka samarbetet med varandra. 

 Nexus är inte längre något som är bra att ha, utan något vi måste ha, sa Andrea Koulaimah, enhetschef på ECHO, under en hearing i Europaparlamentet tidigare i somras.

Läs hela artikeln här.

RISK FÖR MINSKAT BISTÅND SPÄR PÅ KONFLIKT MELLAN EU OCH AFRIKANSKA LÄNDER

EU:s bistånd riskerar att sänkas till följd av kriget i Ukraina, enligt en rapport från EU:s ambassadör till Afrika, som Devex rapporterar om.

Detta bidrar till ökade spänningar mellan EU och afrikanska ledare kring kriget i Ukraina och dess konsekvenser, exempelvis för den globala livsmedelsförsörjningen. ”In Africa, the EU is seen as fuelling the conflict, not as a peace facilitator”, skriver rapportförfattarna.

Hittills har EU:s bistånd till Afrika inte sänkts. Däremot har European Peace Facility kanaliserat medel till Ukraina istället för till fredsbevarande insatser i Afrika, vilket tidigare hade utlovats.

Den 30-31 augusti hålls ett möte mellan EU:s utrikesministrar där man bland annat kommer att diskutera EU:s relationer med Afrika. Sveriges Ann Linde medverkar.

RAPPORT: STORA UTMANINGAR FÖR EU SOM GLOBAL AKTÖR

EU har förlorat förtroende med partnerländer i Afrika och Latinamerika, och EU:s bistånd präglas av splittring som förhindrar effektiviteten. Det är två av budskapen i en rapport om EU som biståndsaktör från European Think Thanks Group, ETTG. 

BRETT STÖD FÖR FATTIGDOMSBEKÄMPNING BLAND EU:S MEDBORGARE

89 procent av EU-invånarna tycker att det är viktigt att samarbeta med länder utanför unionen för att bekämpa fattigdom. Bredast är uppslutningen kring fattigdomsbekämpning i Portugal, Spanien, Irland och Cypern, men även svenskar och malteser är starka anhängare av detta mål.

Det framgår av Eurobarometer, en opinionsundersökning som årligen tas fram på uppdrag av EU:s generaldirektorat för internationellt partnerskap.

Rapporten har också undersökt vilken fråga som anses vara mest angelägen för partnerländer utanför unionen. Invånarna i elva länder svarar fred och säkerhet, i nio EU-länder blir svaret hälsa och i fem länder utbildning. Svenskarna sticker ut genom att peka ut demokrati och mänskliga rättigheter som den mest angelägna frågan.