Nyheter

8 juli 2022

EU-kommissionens löfte: Vi ska stärka arbetet med trippel nexus

#biståndsbudget #eu:s budget #eu:s och sveriges bistånd

EU ska bli bättre på att jobba integrerat med humanitärt bistånd, hållbar utveckling och fred inom ramen för det som kallas trippel nexus. Det lovade representanter för EU-kommissionen under en offentlig hearing i EU-parlamentet i juni.

Covid-19-pandemin, klimatkrisen, den ökande hungern och Ukrainakriget har medfört enorma och ökande humanitära behov. Frågan om hur utveckling, humanitärt stöd och fredsinsatser kan samverka för att möta kriser, det så kallade trippel nexus, har varit på EU:s dagordning länge, men har i och med detta fått ökad relevans. I EU-kommissionens senaste meddelande om humanitärt bistånd  slog de fast att nya och bättre arbetssätt krävs för att få resurserna att räcka till. (COM(2021)0110).

ECHO: Vi måste ha trippel nexus

För att kunna utveckla nya metoder för samverkan mellan humanitära insatser, utvecklingsinsatser och fredsbyggande insatser vill EU-kommissionens olika avdelningar öka samarbetet med varandra. Den 14 juni arrangerades därför en hearing i parlamentet där generaldirektoraten för humanitärt bistånd (ECHO) respektive internationellt partnerskap (INTPA) samt EU:s utrikestjänst (EEAS) träffades. Hearingen hade fokus på hur samverkan inom trippel nexus kan utvecklas under EU:s  utvecklingsbistånd (NDICI/Global Europe-regelverket).

Nexus är inte längre något som är bra att ha, utan något vi måste ha, sa Andrea Koulaimah, enhetschef på ECHO.

Vidare förklarade Andrea Koulaimah att trippel nexus står tydligt på dagordningen och att EU:s utrikesrepresentant och vice ordförande Josep Borrell har visat starkt engagemang, bland annat genom att lyfta metodens mervärde i instruktioner för hur EU:s utrikesdelegationer ska jobba. Trippel nexus står enligt Andrea Koulaimah även högt på medlemsländernas och andra samarbetspartners dagordningar. Det menade också Michele Cervone från EEAS som instämde i att det gäller att agera snabbt vid kriser innan de eskalerar och blir för svårhanterliga.

Om vi inte engagerar oss på det här sättet, får vi betala ett högt pris. Det tjeckiska ordförandeskapet kommer att prioritera trippel nexus, sa Michele Cervone, EEAS.

Forskare: Bättre samordning kräver också mer resurser

Trippel nexus har förespråkats under flera år, men frågan har intensifierats i och med olika kriser. År 2017 beslutade EU:s ministerråd om att sex pilotländer skulle pröva att jobba med nexus-metoden för att koppla samman det humanitära och utvecklingsbiståndet. Det var först 2018 som fredsinsatser lades till.

Det är ganska lätt att jobba samman det humanitära och utveckling, men det är desto svårare att koppla till fred. Därtill är den lokala nivån av deltagande viktigt. Vi har sett flera framsteg genom civilsamhällesorganisationers motståndskraft, sa forskaren Volker Hauck från tankesmedjan European Centre for Development Policy Management, ECDPM, som också deltog i panelen.

EU:s organ för humanitära åtgärder ECHO har bidragit till generaldirektoratet för internationella partnerskap INTPA:s och utrikestjänstens EEAS numera obligatoriska krisanalyser av länder och regioner i kris eller post-kris, som blir underlag till landprogram för utvecklingsbiståndet. Just gemensam analys av kontexten och samverkan över olika institutioners gränser och mellan olika parter var något som samtliga talar lyfte som nödvändigt.

Jag uppmuntrar respektive aktörer att lämna sina stuprör och bekvämlighetszoner. Det krävs en vilja att jobba tillsammans och kunskap om den andra parten, alltså ett behov av att känna till den bredare helheten och varandras respektive roll i det, sa Volker Hauck från tankesmedjan ECDPM.

Han påminde också om att det krävs koordinering för att överbrygga stuprör, vilket i sin tur medför nya kostnader som det måste tas höjd för. I NDICI/Global Europe budgetområde för akuta insatser (rapid response) står det inskrivet att medel härifrån ska kunna användas till samverkan inom trippel nexus. Dessa medel är inte budgeterade för specifika ändamål, utan kan användas på begäran vid kriser.

Trippel nexus i EU och OECD

OECD DAC tog år 2019 fram rekommendationer för arbete med trippel nexus, som också gäller för EU.

INTPA har gett tankesmedjan ECDPM i uppdrag att ta fram en rapport om hur trippel nexus kan förbättras inom EU:s internationella arbete. Den ska vara klar i början av 2023, när Sverige har ordförandeskap i EU.

Fakta: Så funkar en hearing i Europaparlamentet

En hearing kan organiseras av ett utskott i Europaparlamentet med experter och/eller tjänstepersoner när det anses väsentligt för dess arbete med ett visst ämne. De flesta utskott anordnar regelbundna hearings, eftersom de tillåter dem att höra från experter och hålla diskussioner om nyckelfrågorna. Det var Europaparlamentarikern Mónica Silvana González från den socialdemokratiska gruppen S&D, rapportör för humanitärt bistånd, som bjöd in till denna hearing i utvecklingsutskottet DEVE.

NDICI / Global Europe = Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument: EU:s finansieringsinstrument för internationellt utvecklingssamarbete. Syftet är att bistå de mest behövande länderna att möta utmaningar, och instrumentet omfattar både tematiska, geografiska och icke öronmärkta pengar.

FAKTA: EU-ORGANEN SOM SKÖTER EU:S INTERNATIONELLA FRÅGOR

EEAS = European External Action Service.

Europeiska utrikestjänsten sköter EU:s diplomatiska förbindelser med omvärlden och driver EU:s utrikes- och säkerhetspolitik. Chef för utrikestjänsten och EU:s utrikesrepresentant är Josep Borrell.

Josep Borrell, EU:s utrikesrepresentant

INTPA = Directorate-General for International Partnerships.

Generaldirektoratet (GD) för internationellt partnerskap ansvarar för att utforma EU:s utvecklingspolitik och internationella partnerskap, med målen att bekämpa fattigdom samt främja demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Leds av generaldirektör Koen Doens.

Koen Doens, chef för INTPA.

ECHO = European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations

EU:s biståndsorgan har till uppgift att bevara liv samt förhindra och lindra mänskligt lidande i katastrofer. Leds av Michael Köhler.

Michael Köhler, chef för ECHO.