Analys

20 juni 2019

Ulrika Westerlund, sexualpolitiskt sakkunnig på RFSU, Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen, Jytte Guteland, Socialdemokraterna, Bodil Valero, Miljöpartiet och moderator Willy Silberstein.
Ulrika Westerlund, sexualpolitiskt sakkunnig på RFSU, Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen, Jytte Guteland, Socialdemokraterna, Bodil Valero, Miljöpartiet och moderator Willy Silberstein.

Efter EU-valet – nya koalitioner i splittrat parlament

#eu-valet

Under måndagseftermiddagen den 10 juni arrangerade CONCORD Sverige en analys av EU-valet vid Hornstulls strand i Stockholm. Det blev ett samtal om politisk påverkan inuti och utanför parlamentet.

Jonas Björck, Europareporter på TV4, konstaterade att det inte finns någon heltäckande trend i valresultatet. De gröna partiernas framgång i bland annat Tyskland, på bekostnad av regeringspartier sticker ut, liksom den stora framgången för Nigel Farage Brexit-parti i Storbritannien – som blev större än Tories och Labour tillsammans. I parlamentet lär såväl den gröna som den liberala gruppen få större inflytande – så också partierna på högerkanten, om de lyckas samarbeta.

Jonas Björck, Europareporter på TV4 och moderator Willy Silberstein
Jonas Björck, Europareporter på TV4 och moderator Willy Silberstein

Jytte Guteland, omvald Europaparlamentariker för Socialdemokraterna, och Bodil Valero som representerat Miljöpartiet i Europaparlamentet under den förra mandatperioden, var samstämmiga i att det nu gäller att hitta stora koalitioner mot extremhögern i parlamentet. Klimat- och migrationsfrågor kommer att ligga högt på agendan under den kommande mandatperioden. Jytte Guteland uttryckte intresse för att försöka få en plats i utvecklings- eller utrikeskommittén.

Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen, och Ulrika Westerlund, sexualpolitiskt sakkunnig på RFSU, representerade civilsamhället i samtalet. De såg både hot och möjligheter i den nya situationen i Europaparlamentet. Ulrika Westerlund konstaterade att valresultatet inte blev så illa som väntat, men att hoten mot kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter inte bara kommer från extrema högerpartier. Framförallt måste de progressiva krafterna i parlamentet artikulera sitt försvar för rättigheterna tydligare. Karin Lexén menade att kraften vi kunnat se i miljöfrågan kommer att visa sig under den kommande mandatperioden. Men det behöver avsättas betydligt mer pengar i budgeten för politik som främjar biologisk mångfald och klimat om EU ska lyckas driva en bra klimatpolitik.

Båda Europaparlamentarikerna betonade hur viktig kontakten med civilsamhället är för dem som politiker. När moderatorn Willy Silberstein bad dem komma med tips på hur man framgångsrikt påverkar en politiker underströk de vikten av att vara ute i god tid så att det finns chans att få in skrivningar innan det är dags för omröstning.

Jytte Guteland, Socialdemokraterna och Bodil Valero, Miljöpartiet
Bodil Valero, Miljöpartiet och Jytte Guteland, Socialdemokraterna

Relaterat:

EU:s röst för mänskliga rättigheter får inte tystna globalt

10 frågor om hur EU ska ta ansvar för världen

Låt inte migrationen villkora EU:s bistånd