Nyheter

30 juni 2021

Det du behöver veta inför HLPF 2021

#agenda 2030 och samstämmighet #eu:s och sveriges bistånd

Snart går FN:s högnivåmöte HLPF av stapeln. CONCORD Sveriges medlemmar deltar och bevakar frågor som rör Sveriges genomförande av Agenda 2030 globalt. Vi har samlat frågor och svar om mötets innehåll, möjligheter och utmaningar.

Vad är HLPF?

FN arrangerar varje år ett globalt högnivåmöte, High-level Political Forum, HLPF, för hållbar utveckling. Mötet pågår i två veckor, 6-15 juli, och det följer upp och ser över hur arbetet med att nå de Globala målen för hållbar utveckling genomförs. Mötet engagerar företrädare för alla FN:s medlemsländer liksom representanter för civilsamhället. Parallellt med det officiella programmet finns det även flera sidoevent under HLPF. Tanken är också att HLPF ska vara en möjlighet för det internationella samfundet att skapa kontakter och utbyta erfarenheter. Genom sitt deltagande bidrar länderna med kunskap och tar lärdomar med sig hem. På grund av pandemin är årets HLPF digitalt. Medan detta gör det möjligt för fler att delta innebär det också en utmaning för möjligheten att skapa nya kontakter och dela erfarenheter mer informellt.

Vad handlar årets möte om?

Rubriken för årets möte är ”Hållbar och motståndskraftig återhämtning från covid-19-pandemin som främjar ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling”. Mötet fokuserar på nio av de sjutton målen som är särskilt relaterade till återhämtningen efter pandemin.

FN:s medlemsländer kan välja att göra frivilliga granskningar av hur länderna nationellt genomför de Globala målen. De presenterar sina rapporter årligen under HLPF. Sverige är ett av 43 länder som i år frivilligt kommer att rapportera det nationella arbetet för hur vi uppnår hållbar utveckling. Sveriges presentation sker den 15 juli, på mötets sista dag.

Vad är viktigt för civilsamhället att bevaka under HLPF och varför?

En särskilt viktig uppgift för civilsamhället är att granska, ifrågasätta och lyfta nya perspektiv under HLPF. Detta så att världens länder inte lämnar någon utanför i arbetet för en hållbar och rättvis värld.

Ett övergripande perspektiv att bevaka är civilsamhällets utrymme och delaktighet i arbetet med Agenda 2030. Vilka möjligheter ges för civilsamhällesaktörer att lyfta andra perspektiv och ge en röst till dem som inte annars hörs?

Åtagandet ”Ingen ska lämnas utanför” är centralt i agendan. Här har civilsamhället en särskilt viktig roll i att bevaka att det efterföljs. Det handlar om aktiva val för att nå grupper i samhället som lever i utsatthet, är diskriminerade eller exkluderade. Åtagandet har fokus på människor som lever i fattigdom och de som är de mest utsatta, som ofta är de som också är svårast att nå.

Med organisationernas lokala kunskap bidrar civilsamhället till att marginaliserade grupper kan göra sina röster hörda.

Finns det någon fråga som CONCORD Sverige prioriterar lite extra?

Vi bevakar i huvudsak de frågor som vi arbetar med i våra arbetsgrupper. Lite extra prioriterat är civilsamhällets delaktighet i arbetet med Agenda 2030 liksom hur det syns under HLPF. Vi har exempelvis identifierat ett behov av att fler unga ska delta och kommer att ha ögonen på ländernas efterlevnad på det området.

Ett starkt, engagerat och inkluderande civilsamhälle är en viktig förutsättning för att nå de Globala målen för hållbar utveckling, både nationellt och internationellt. Ett fungerande partnerskap, inte minst mellan regeringen och civilsamhället, är helt avgörande för genomförandet av Agenda 2030. Detta beskrivs i mål 17, som handlar om själva genomförandet av agendan och vikten av partnerskap.

Vilka av CONCORD Sveriges medlemsorganisationer kommer att delta?

  • Malin Åberg Aas, Svenska FN-förbundet
  • Rashima Kwatra, RFSL
  • Mia Munkhammar, MyRight
  • Micah Grzywnowicz, Dag Hammarskjöld Foundation
  • Nathalie Töpperwien Blom, Act Svenska kyrkan
  • Helena Lindemark, 2022 Initiative
  • Emelie Weiderud, Act Svenska kyrkan
  • Karin Strömstedt Johansson, UNICEF