Uttalande

14 september 2021

Brev inför riksmötets öppnande september 2021

#biståndsbudget #biståndsdebatten #eu:s och sveriges bistånd

Till ledamöter i Sveriges riksdag

Välkomna tillbaka till jobbet och till möjligheten att förbättra levnadsvillkoren för människor i och utanför Sverige! För även om läget globalt är dystert med kriser i spåren av pandemin, planetens tillstånd och katastrofen för inte minst kvinnor i Afghanistan, så sitter vi också på verktygen för att vända utvecklingen. Vi vet vilka resurser som krävs för att nå de Globala målen och vad som behövs för att internationellt bistånd ska ge effekt. Här vilar ett stort ansvar på ett rikt land som Sverige att visa vägen politiskt och bidra finansiellt till återhämtningen. Nedan följer källor till kunskap och tips på konkreta handlingar som gör skillnad. 

ALL POLITIK MÅSTE BIDRA TILL HÅLLBAR UTVECKLING GLOBALT

I somras rapporterade regeringen i FN om sitt genomförande av Agenda 2030. CONCORD Sveriges medlemmar gjorde sin egen granskning som kritiserar bristen på handlingsplan och pekar på var Sveriges politik inte bidrar till hållbar utveckling. Rapporten samlar rekommendationer som är relevant för flera av riksdagens utskott. Använd dem gärna!

GLOBAL KLIMATRÄTTVISA KRÄVER HÖJDA AMBITIONER

Ingen har undgått sommarens larmrapport från IPCC och de oerhörda utmaningar vi har framför oss. Hösten präglas av två miljö- och klimatkonferenser; COP15 om biologisk mångfald och COP26 om klimatet. Här förväntar vi oss att Sverige och EU tar på sig ledartröjan.

CONCORD Sveriges medlemmar har expertis i frågor inom miljö- och klimatpolitiken som rör global utveckling, jämställdhet och rättvisa. Det handlar bland annat om hur rika länder måste ta större ansvar för sin miljöpåverkan globalt, och samtidigt öka stödet till omställning och anpassning för de som drabbas hårdast av klimat- och miljökriserna. Sverige bör därför etablera ett ytterligare budgetmål för klimatfinansieringen och påskynda minskningen av våra konsumtionsbaserade utsläpp. Läs mer om detta I Spotlight-rapportens klimatkapitel.

MER DEMOKRATISATSNING!

Alla goda krafter behövs för att vända den negativa trenden med minskad demokrati globalt. Handlingsutrymmet krymper för de som försvarar mänskliga rättigheter. Vi är oroade över situationen för våra partners som riskerar sina liv för att försvara demokratin. Genom samarbetet med dem har vi formulerat förslag på hur Sveriges utrikes- och utvecklingspolitik kan bidra till att vända trenden. Håll utkik efter vår rapport Tag plats! i oktober. Den lyfter situationen för civilsamhället och enskilda människorättsförsvarare och ger dig som riksdagsledamot en massa tips på frågor att driva. I väntan på den finns det bra läsning i kapitlet om civilsamhällets utrymme i Spotlight-rapporten.

Symbol Civilsamhällets demokratiska utrymme

Sveriges demokrati manifesteras just nu i 100-årsjubileum av allmän och lika rösträtt. Nästa år går vi till val. Vi är nyfikna på ditt partis politik för en hållbar global utveckling. Vilka satsningar gör ni för att fler ska få det bättre i världen? Det vill våra medlemmar gärna prata med dig om. Plattformen CONCORD Sverige samlar över 80 civilsamhällesorganisationer som arbetar med internationella frågor. Ta chansen att lära av dem och deras partners runt om i världen, för att få ännu bättre koll på vad som skulle spela roll för människors möjligheter att göra sina röster hörda, försörja sina familjer, utbilda sina döttrar eller anpassa sig till klimatförändringar. Vi förmedlar gärna kontakten!